LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Driftstekniker - Avdeling for bygg og eiendom

Søknadsfrist: 03.03.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Bli kjent med UiT Norges arktiske universitet.

Bygg og eiendoms avdelingen ved UiT Norges arktiske universitet har nå ledige stilling som driftstekniker ved seksjon for Campusdrift. Der skal du sørge for effektiv drift og verdibevarende vedlikehold av UiT sin eiendomsmasse. Stillingen er plassert ved campus Tromsø, og omfatter drift og vedlikehold av bygninger, tekniske anlegg og utomhus arealer. Eiendommene består av kontor og undervisningsbygg, laboratoriebygg, museumsbygg og boliger for å neven noe.

Vår eiendomsmasse er stadig under ombygging, noe som gir en variert arbeidshverdag og mulighet for å følge prosjekter fra start til slutt. UiT ønsker fornøyde brukere i vår bygningsmasse, noe som vil kreve god oppfølging både faglig, miljø- og servicemessig.

Vi mener at en mangfoldig arbeidsplass gjør oss bedre og oppfordrer kvinner til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Aktivt bidra til at UiT når de mål som er satt innenfor ulike satsingsområder, for eksempel miljø, universell utforming, FDV, og enøk
 • Planlegger og utføre rasjonell drift og vedlikehold ved eiendommene våre
 • Oppfølging av lovpålagte oppgaver i forhold til brannvern og HMS
 • Bestille og følge opp eksterne leveranser i henhold til forskrift om offentlig anskaffelse
 • Bidra til god kundebehandling og godt samarbeid mellom leietaker/bruker og bygg og eiendoms avdelingen
 • Noe snømåking må forventes
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Leder for seksjon for campusdrift, Frode Hansen, mobil 482 30 261 eller
 • Avdelingsingeniør, Stig Olav Samuelsen, mobil 907 46 475

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som byggdrifter er ønskelig, men ikke et krav
 • Fagbrev eller erfaring fra yrkesområder som omhandler elektro, automasjon, kuldeteknikk, rør eller ventilasjon vil bli vurdert
 • Forståelse for eiendomsdrift og forvaltning
 • Gode ferdigheter i forhold til bruk av IKT-baserte systemer
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig
 • Lang og relevant arbeidserfaring innen drift og vedlikehold av bygg kan kompensere for manglende kvalifikasjoner i forhold til utdannelse
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • Evne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt
 • Opptatt av effektivitet og optimalisering, og har evne til å motta og avslutte pålagte oppgaver
 • Evner å jobbe selvstendig, men også i team

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Et sterkt og bredt internt fagmiljø
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, kode 1136 Driftstekniker
 • Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Statens Pensjonskasse tilbyr en av Norges beste pensjons- og forsikringsordninger

Stilling som driftstekniker lønnes etter statens regulativ kode 1136.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS