Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i etikk ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Søknadsfrist: 05.04.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærertudanning er det en ledig stilling som stipendiat i etikk. Stipendiaten vil bli tilknyttet forskningsgruppen Ethics Research Group (ERG). ERG er en forskningsgruppe i etikk med fokus på metaetikk, verditeori, moralpsykologi, livsfilosofi og eksistensfilosofi. Ett av gruppens forskningsmessige hovedmål er å belyse menneskets eksistensielle livsvilkår og livskvalitet, samt forholdet mellom livskvalitet, død og sårbarhet. Både ERG og IFF har et aktiv og ungt fagmiljø med økende publiseringsrate både nasjonalt og internasjonalt, samt har flere nasjonale og internasjonale samarbeid og relasjoner som en stipendiat kan benytte seg av i forbindelse med sitt eget arbeid og eventuelle forskningsopphold.

Den som ansettes vil ha sin daglige arbeidsplass ved UiT, campus Tromsø. Det oppfordres til et 6-12 måneders opphold ved et utenlandsk universitet i løpet av stipendperioden.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden.

Stillingens forskningsområde

Doktorgradsprosjektet er innen fagområdet etikk (herunder metaetikk, normativ etikk, verditeori og anvendt etikk) og skal omhandle livskvalitet i sammenheng med menneskelig sårbarhet.

Livskvalitet er et normativt ladet begrep: det anses som etterstrebelsesverdig og antas å ha sammenheng med andre normative og etiske begreper eller verdier, så som «lykke», «velferd», «det gode liv» eller «meningen med livet». Sårbarhet, så som det faktum at vi er dødelige eller utsatt for sykdom, skade og andre begrensninger, antas å ha implikasjoner både for hva livskvalitet er og for hva slags type livskvalitet det er mulig å oppnå. Prosjektet har som mål både å bringe klarhet i hva menneskelig livskvalitet er, samt hva relasjonen mellom livskvalitet og sårbarhet består i.

Det vil også være ønskelig å undersøke dette forholdet konkret i sammenheng med en eller flere mer spesifikke typer av sårbarhet, som dødelighet eller utsatthet for sykdom, skade og lignende. Det er da særlig to forskningsspørsmål vi ønsker å få undersøkt gjennom prosjektet: 1. Hva er livskvalitet? 2. Hva er sammenhengen mellom livskvalitet og menneskelig sårbarhet?

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Det kreves mastergrad i filosofi.

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her, med mindre du har norsk generell studiekompetanse.Søker må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: Opptak PhD HSL-fakultetet

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse (mal finner du her)
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Masteroppgaven
 • Evt. andre vitenskapelige arbeider søker ønsker at det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til et engelsk eller skandinavisk språk.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må vedlegges den elektroniske søknaden innen fristen.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Det oppfordres til et 6-12 måneders opphold ved et utenlandsk universitet i løpet av stipendperioden.Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). . UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen