Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Linux system-administrator med interesse for data analytics

Søknadsfrist: 01.11.2020

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2021 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Bakgrunn

Veterinærinstituttet ser etter en person som ønsker å utgjøre en forskjell innenfor folkehelse, dyrehelse og dyrevelferd i en fulltids linux systemadministrator-stilling.

Ved Veterinærinstituttet driver vi med kontinuerlig implementering av nye metoder for sykdomsovervåkning, diagnostikk, beredskap og forskning. For tiden holder Veterinærinstituttet på med å introdusere ny DNA-teknologi, noe som krever etablering av et linux-miljø for dataanalyse. For å sikre bærekraftighet for dette miljøet, ønsker nå seksjon for Infrastruktur å ansette en person på dette området. I denne stillingen vil du sammen med IT nettverksteamet bidra til og påvirke utviklingen av linux ved instituttet. I tillegg vil du jobbe nært med forskere med bioinformatikk- og IT-kompetanse på instituttet.

Hvis du kjenner deg igjen i beskrivelsen under, og betrakter deg selv som en kandidat for denne stillingen, så vil vi gjerne snakke med deg! Veterinærinstituttet har et sterkt internasjonalt miljø, og har praksis i å hjelpe folk som kommer inn fra utenfra Norge. Veterinærinstituttet er og behjelpelig med kurs for å hjelpe folk til å lære norsk innen de første par årene. Instituttet er for tiden i ferd med å flytte fra Oslo til Ås, som er ca. 35 km sør for Oslo.

Arbeidsbeskrivelse

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være sentrert rundt oppsett og drift av et linux basert High Performance Computing data-analysemiljø for Veterinærinstituttet. Infrastrukturen driftes av en ekstern tilbyder. Du vil jobbe tett med dem, og også med relevante folk internt. I tillegg vil du hjelpe til med å administrere dataoverføringsystemer, databaser, og verktøy for analyse for forskjellige typer av biologiske data. Du vil også arbeide tett med den interne bioinformatikk-gruppa og hjelpe dem med installasjon og administrasjon av bioinformatisk programvare samt organisering av data. Avhengig av interesse er det også åpning for utvikling av analyseverktøy i samarbeid med bioinformatikk-gruppa og andre forskere. I denne stillingen vil du spille en viktig rolle i utviklingen av infrastrukturen som Veterinærinstituttet trenger for å organisere og analysere sine data. Vi tilbyr kompetanseutvikling og verdsetter kompetansedeling høyt. Du vil få innspill fra bioinformatikerne på tvers av instituttet.

Kvalifikasjoner

• Mastergrad innen IT, eller tilsvarende arbeidserfaring

• Erfaring med linux systemadministrasjon og shell scripting

• Erfaring med HPC, inkludert cluster ressurs-administrasjon

• Erfaring med utvikling og drift av SQL-databaser

• Erfaring med software-utvikling

• Erfaring med python, R, java eller andre programmeringspråk

• Gode engelsk-kunnskaper

Ønskelig kompetanse

• HPC ressurs-administrasjon vha. slurm, og container-kunnskap (docker/singularity)

• Erfaring med webutviklings-prosjekter

• Erfaring med bioinformatikk, bioinformatiske verktøy og pipelines

• Deltakelse i fri og åpen programvareutvikling

Personlige egenskaper

• Evne og interesse for å arbeide i et multi-disiplinært team

• Selv-dreven og evne til å jobbe selvstendig

• Evne og interesse for å lære nye ting, bruke nye metoder for å løse problemet, og interesse for å dele kunnskap med andre

Veterinærinstituttet tilbyr

- en interessant stilling med spennende arbeidsoppgaver

- et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold

- en fleksibel og inkluderende arbeidsplass

- gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet, trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som seniorrådgiver i stillingskode 1364. Vi ønsker å informere om at Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder The Thanh Nguyen eller forsker Karin Lagesen.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Referansenr: 27/20

Søk på stillingen


Kontaktpersoner:

Powered by Labrador CMS