LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Seniorrådgiver - analyse og kunnskapsbasert virksomhetssyring

Søknadsfrist: 24.09.2023

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Enhet for analyse, strategi og virksomhetsstyring er det ledig stilling

Om stillingen og enheten

Ved Universitetet i Sørøst-Norge er det fra 01.11.23 ledig fast stilling som seniorrådgiver for analyse og kunnskapsbasert virksomhetsstyring.

Stillingen er knyttet til Enhet for analyse, strategi og virksomhetsstyring (ASV), og nærmeste overordnede er avdelingsdirektør. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Drammen.

Enhet for analyse, strategi og virksomhetsstyring (ASV) skal legge til rette for og støtte fagstrategisk utvikling ved universitetet i tett dialog med rektorat, fakultetenes ledergrupper og administrative fellestjenester. Enheten har ansvar for kunnskapsgrunnlag for institusjonell strategisk utvikling, virksomhetsstyring, myndighetskontakt og ekstern strategisk samhandling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Enheten organiserer også styrets sekretariat og er sekretariatet for rektors ledergruppe.

Vi søker en ny medarbeider som liker å jobbe med tall og er god på statistikk og analyse. Du vil inngå i enhetens analyseteam og jobbe med utviklingstrekk og trender i høyere utdanning. Dine arbeidsoppgaver vil være å utvikle og følge med på indikatorer relevant for strategisk utvikling av universitet og bidra med analyser som er relevant for strategisk institusjonell utvikling. Du får et særskilt ansvar for datadrevet beslutningsstøtte for ledelsen, og du vil inngå i et tverrfaglig team og jobbe tett med datavarehusarkitekt for å videreutvikle og implementere USN Innsiktsportal. Du vil også samarbeide med fakultetene og administrative fellestjenester om kunnskapsbasert virksomhetsstyring og bidra til digitalisering av tjenestene på området.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Innhente, utvikle og analysere relevant statistikk og indikatorer.
 • Evaluere og rapportere resultater og måloppnåelse.
 • Formidle statistikk, analyse og forskning.
 • Opplæring og kurs i datadrevet beslutningsstøtte.
 • Videreutvikle USN Innsiktsportal og bidra til digitalisering av virksomhetsstyring.
 • Andre oppgaver som ligger innenfor enhetens ansvarsområde.

 Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå, gjerne innenfor samfunnsvitenskapelige fag.
 • God kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode.
 • Relevant erfaring og kompetanse på statistikk og analyse.
 • Erfaring på virksomhetsstyring.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper og erfaring med ulike analyseverktøy.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Systematisk og analytisk tilnærming.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Konstruktiv, løsningsorientert og fleksibel innstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • God rolleforståelse.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

SKO 1364 seniorrådgiver: NOK 646 000 – 759 100 per år. For særlig godt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Avdelingsdirektør Ane Marte Rasmussen, epost/tlf: Ane.M.Rasmussen@usn.no / 95800802

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Simen Strømmen, epost sis@usn.no 

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Ane Marte Rasmussen (Avdelingsdirektør), ane.m.rasmussen@usn.no
Powered by Labrador CMS