LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Prosjektkoordinator - USN Fleksibel

Søknadsfrist: 20.05.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved USN fleksibel er det ledig 3-årig stilling

Om stillingen

I forbindelse med satsingen USN fleksibel søker USN etter prosjektkoordinator. Stillingen er en 3-årig prosjektstilling i 100% men andre stillingsstørrelser kan vurderes Prosjektkoordinator vil rapportere til leder av prosjektet USN Fleksibel. Hovedarbeidssted kan avtales i dialog med aktuell kandidat, men reising mellom studiestedene må påregnes.

Aktuelle arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Fremme digitale løsninger for å styrke USNs tilbud av fleksible utdanninger
 • Styrke pedagogisk bruk av IKT i undervisning for å utvikle nye, relevante og innovative undervisningsformer som fremmer prosjektets mål
 • Utvikle fleksible og hybride pedagogiske metoder og løsninger
 • Samarbeide tett med fagmiljøene ved universitetet for å nå prosjektets mål
 • Bidra til at erfaringer fra undervisning og vurderingsarbeidet tas med videre i utviklingen av USN fleksibel
 • Utvikle erfaringsbank for fleksibel utdanning

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, på mastergradsnivå eller tilsvarende, gjerne med pedagogisk fagkompetanse. Særlig god og relevant realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Erfaring fra pedagogisk arbeid med digitalisering/utviklingsprosjekter
 • Kunnskap om høyere utdanning

Personlige egenskaper

 • Initiativrik
 • God gjennomføringsevne
 • Strategisk
 • Utviklingsorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for kompetansebygging

Lønn og vilkår

Prosjektkoordinator, stillingskode seniorrådgiver (SKO 1364): ltr 66 – 77, NOK 604 700 – 752 800 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS