LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Seniorrådgivere innen prosjektøkonomi

Søknadsfrist: 22.08.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi / Økonomiseksjonen

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak), er det ledig inntil to stillinger som prosjektøkonomer i fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har seks institutt og en administrasjon. Foruten forskning og undervisning i naturvitenskapelige og teknologiske fag, rettes aktivitetene mot klima, miljø og energi og andre samfunnsrelevante temaer.

NT-fakultetet har 571 ansatte og en total omsetning på 560 millioner kr. Den eksterne prosjektfinansierte økonomien utgjør 215 millioner kroner. Den eksterne virksomheten består av prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, EU-rammeprogram og næringsliv. NT-fakultetet er vert for to sentre for fremragende forskning (SFF), to sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og ett nasjonalt kompetansesenter. I tillegg er det flere ulike ERC-grants fra EU-rammeprogrammer.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Arbeidsoppgaver

Vi er inne i en spennende tid hvor arbeidsprosessene innenfor prosjektøkonomi skal digitaliseres i større grad, gjennom implementeringen av nytt økonomisystem fra kommende årsskifte. Den som blir tilsatt vil sammen med administrasjonens øvrige medarbeidere arbeide med varierte oppgaver knyttet til økonomifeltet. Stillingenes hovedarbeidsområde vil være samlet økonomistyring for prosjektøkonomien, og i tillegg spesifikke oppgaver innenfor den statsfinansierte delen av økonomiområdet.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Budsjettering og rådgivning til forskere i hele prosjektets levetid, fra søknad til avslutning.
 • Økonomisk rapportering av prosjekter til eksterne finansieringskilder, prosjektledere og institutt- /fakultetsledelse.
 • Tett samarbeid og oppfølging av prosjektledere, kontorsjefer og vitenskapelig personale.
 • Utvikling og vedlikehold av modeller og kalkyler for rapportering og budsjettering.
 • Diverse regnskapsoppgaver og saksbehandling innen forskningsadministrasjons- og økonomifeltet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Leder av økonomiseksjonen Kurt Hemmingsen, Telefon: 77645205 / 93478779, E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stillingen krever vi:

 • Fortrinnsvis mastergrad i økonomi og administrasjon, siviløkonom. Kandidater med bachelorgrad i økonomi og administrasjon, med lang og relevant erfaring innenfor etterspurt fagområde, kan kompensere kravet til mastergrad.
 • God regnskaps- og økonomiforståelse
 • Relevant praksis innenfor feltet økonomiforvaltning av eksternfinansierte prosjekter fra NFR og EU vil vektlegges.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Proaktiv, løsnings- og resultatorientert
 • Du må kommunisere godt muntlig og skriftlig på både norsk og engelsk

Det er ønskelig med gode IT kunnskaper innenfor med økonomisystemet UBW og avansert bruk av Excel.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1364 seniorrådgiver av kvalifikasjoner). Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev med CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS