LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Seniorrådgiver (arrangement) - Rektors stab

Søknadsfrist: 21.07.2024

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT.

Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere.

Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Om stillingen

UiT skal benytte arrangement som et bidrag til strategisk posisjonering, profesjonalisering og synliggjøring av våre prioriterte satsningsområder lokalt, nasjonalt om internasjonalt, i tråd med vår strategi Eallju – Drivkraft i nord. For å bidra til dette har vi ledig en fast 100% stilling som seniorrådgiver med et særlig ansvar for arrangement. 

Vi søker derfor deg som:

 • er kreativ, engasjert og ansvarsbevisst med god formidlingsevne og med kunnskap om og interesse for forskning og utdanning. 
 • har gode samarbeidsevner og vet hva som kreves av et godt vertskap.
 • er en god planlegger og gjennomfører.

Stillingen er organisatorisk plasser i Rektors stab. Du ønskes velkommen til et sterkt fagmiljø og hyggelige kollegaer som setter åpenhet, samarbeid og fleksibilitet høyt. 

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

I rollen som arrangementsansvarlig skal du bidra til utvikling av arrangement på sentrale arenaer for økt synlighet av UiT nasjonalt og internasjonalt og om Arktis og nordområdene. Du er du ansvarlig for planlegging, markedsføring og gjennomføring av ulike arrangement i regi av universitetsledelsen, herunder inngår også UiTs årsfest. 

Du skal utarbeide årsplaner for utvalgte arenaer og bidra til posisjonering og profesjonalisering av UiT sin deltagelse, også som medarrangør ved eksterne arrangement. 

Du har økonomi- og budsjettansvar og skal koordinere og samarbeide med øvrige ressurser, både internt og eksternt, for utvikling og realisering av det enkelte arrangement. 

Ta del i øvrige oppgaver som tilligger Rektors stab. 

Kvalifikasjoner

Følgende bakgrunn og kompetanse er et krav:

 • Relevant utdanning fra universitet og/eller høgskole på masternivå. Fortrinnsvis innen markedsføring, kommunikasjon, reiseliv og organisasjon og ledelse. 
 • Minimum to års relevant arbeidserfaring fra planlegging, markedsføring og gjennomføring av større arrangement
 • Bred erfaring fra prosjektledelse og koordinering av flere prosjekter samtidig.
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid og publisering av innhold til relevante kanaler
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Følgende bakgrunn og kompetanse er en fordel:

 • Kjennskap til universitetet og landsdelen
 • Erfaring med rollen som produsent ved arrangement
 • God økonomiforståelse, erfaring fra bruk av IKT-verktøy og gjennomføring av innkjøps- og anbudsprosesser

Personlige egenskaper:

 • Høy arbeidskapasitet og evne til å håndtere mange parallelle arbeidsoppgaver
 • Nøyaktig, tydelig og strukturert med evne og lyst til å arbeide operativt og systematisk
 • Serviceinnstilt og fokusert på god oppfølging av interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Kreativ og løsningsorientert

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen. Det vil bli lagt vekt på motivasjon, selvstendighet og personlig egnethet i ansettelsen. 

Vi tilbyr

 • Et høyt kvalifisert fagmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som seniorrådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1364. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS