Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i astronomi, kosmologi og partikkelfysikk

Søknadsfrist: 16.08.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for matematikk og fysikk er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og tilbyr studier i matematikk og fysikk, femårig mastergrad og doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene matematikk, statistikk og fysikk. Instituttet har ansvar for all grunnleggende undervisning i matematikk, statistikk og fysikk ved fakultetet. Det er i dag 50 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 100 studenter er tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har inntil 2 ledige stillinger som stipendiat i astronomi, kosmologi og partikkelfysikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra programmet "Romforskning" under Norges Forskningsråd, med det formål å:

1. utforske hvordan gravitasjonsbølgedetektorer og eksperimenter innenfor partikkelfysikk kan kombineres og brukes til å teste mulige utvidelser av partikkelfysikkens Standardmodell (Beyond the Standard Model, BSM).

2. videreutvikle de teoretiske beregninger av gravitasjonsbølgesignaler som følger av disse BSM-modellene, ved bruk av analytiske og numeriske (lattice) metoder.

3. inngå i LISA-prosjektet og designe dataanalyse-pipelines til rekonstruksjon av gravitasjonsbølgesignaler (primært stokastiske gravitasjonsbølgebakgrunnssignaler), fra både det tidlige og sene Univers.

Stipendiaten vil bedrive forskning innenfor minst et av disse områdene. Stillingen har tilknyttet eget budsjett med reisemidler til konferanser m.v.

Stipendiaten vil være del av astronomi-, kosmologi- og partikkelfysikkgruppen ved universitetetr. Fra høsten 2020 består denne av professor Tomas Brauner, professor Sigbjørn Hervik, førsteamanuensis Aleksi Kurkela, førsteamanuensis Germano Nardini, førsteamanuensis Alex Nielsen, førsteamanuensis Alexander Rothkopf, professor Anders Tranberg, førsteamanuensis II Laura Tolos og førsteamanuensis II Korinna Zapp, samt ca. 13 Ph.D-stipendiater og postdoktorer.

Forskningsteamet for de tre nevnte temaer i dette prosjekt består av førsteamanuensis Germano Nardini, professor Anders Tranberg, førsteamanuensis Alex Nielsen og minst tre Ph.D-stipendiater og en postdoktor, denne stilling inklusiv. Stillingsinnehaver forventes å samarbeide med andre medlemmer av gruppen og andre forskere ved ledende europeiske og ikke-europeiske institusjoner.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor fysikk eller astronomi eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato. Din mastergrad bør i noen grad vektlegge astronomi, kosmologi, partikkelfysikk og/eller gravitasjonsbølger.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din innen oktober 2020 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • CV, publikasjonsliste, liste over presentasjoner gitt ved konferanser eller offisielle samlinger, liste over posters gitt ved konferanser eller offisielle samlinger, liste over deltagelse på konferanser eller offisielle samlinger, liste over lengere forskningsopphold (mer enn 14 dager) ved andre institusjoner
 • bachelorprosjekt og bachelor-vitnemål (hvis en slik grad ikke er relevant for din utdannelse, last opp en fil bachelor.pdf med forklaring på, hvorfor dokumentene ikke finnes).
 • masterprosjekt og master-vitnemål (hvis disse ikke finnes ved søkertidspunktet, last opp en fil master.pdf med forklaring på, hvorfor dokumentene ikke finnes og/eller angi en dato for, når mastergraden forventes avsluttet)
 • utfylt skjema som finnes på https://dl.dropboxusercontent.com/s/s287wrn1oo7m2db/phdcall-form-to-fill.docx?dl=0
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

I tillegg må du sørge for at

 • to anbefalinger sendes til førsteamanuensis Germano Nardini med ditt navn og utlyst stilling i emnefeltet. Hver av disse anbefalinger må sendes direkte fra forfatteren før søknadsfristen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen