Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Studie- og praksiskoordinator - Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 06.04.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for kultur- og språkvitenskap, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har ansvar for universitetets nye lektorutdanning for trinn 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning. Instituttet tilbyr også utdanninger innenfor nordisk, engelsk, religion, historie, norsk for internasjonale studenter samt mastergradsutdanninger i historiedidaktikk, lesevitenskap og Literacy Studies. I samarbeid med andre enheter ved fakultetet tilbys doktorgradsutdanning i lesevitenskap/Literacy Studies. Det er i dag 60 ansatte og 1100 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som studie- og praksiskoordinator ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Stillingen er ledig fra 01.08.20.

Vil du jobbe med oss? Vi søker deg som trives med mange baller i lufta, og som vil være del av en dynamisk stab som samarbeider godt med vårt store og sammensatte fagmiljø. Du liker å jobbe med studenter og ønsker å bidra til en best mulig studiehverdag.

Den som ansettes vil ha ansvar for studieadministrative oppgaver knyttet til studietilbudet i idrett (p.t. årsstudium og bachelor) og til praksisoppfølging i grunnskolelærerutdanningene. Videre vil den som ansettes ha ansvar for rådgivnings- og informasjonsarbeid for studenter og søkere, samt rekrutteringsarbeid.

Hovedoppgaver

 • ivareta saksbehandling, koordinering og rådgivning i saker som gjelder praksisopplæring, herunder planlegging og organisering av praksisperiodene og oppfølging av praksisplasser og studenter
 • bidra til samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av enheter i forbindelse med praksisopplæring
 • delta i saksbehandling og oppfølging av individuelle utdanningsplaner og innpasningssaker, samt bidra til kvalitetssikring av informasjon om studieprogram på vitnemålet
 • tilrettelegge for studenter med spesielle behov
 • være bindeledd mellom studenter, faglig ansatte og eksterne samarbeidspartnere
 • delta i utvikling og koordinering av samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
 • delta i arbeid med evaluering og kvalitetssikring/-utvikling av studieprogram og emner
 • tilrettelegge for internasjonalisering og utveksling i studietilbudene og følge opp utvekslingsstudenter, i samarbeid med Utdanningsavdelingen.
 • gi støtte i bruk av Canvas og utrede og forberede saker ved enheten.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha relevant utdanning på mastergradsnivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • har erfaring fra arbeid i skoleverket og fra administrativt arbeid i universitetets- og høgskolesektoren
 • har kjennskap til idrettsstudier og lærerutdanning
 • har erfaring med bruk av relevante IT-verktøy og studieadministrative systemer
 • har gode kommunikasjons- og fremstillingsevner både på norsk og engelsk
 • er serviceinnstilt, fleksibel og omgjengelig
 • er selvstendig, nøyaktig og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 496 000 - 600 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf: +47 51 83 11 91, e-post: [email protected].

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen