LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Innholdsprodusent ved universitetsbiblioteket

Søknadsfrist: 16.06.2024

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.

Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetetet i Stavanger har ledig 70 % vikariat som innholdsprodusent/markedsfører ved Universitetsbiblioteket fra 1.august 2024 til og med 30. juni 2025.

Universitetsbiblioteket i Stavanger er regionens største fagbibliotek og et moderne, pulserende bibliotek med rundt 500.000 besøkende årlig. Biblioteket er hjertet av universitetet og en sentral ressurs for studenter og ansatte. 

Stillingen som innholdsprodusent inngår i faggruppen for kommunikasjon og arrangementer, som har ansvar for bibliotekets nettsider, arrangementer og markedsføring. Faggruppen gjennomfører mange spennende arrangementer og har et godt og kreativt arbeidsmiljø.

Den som ansettes vil ha en viktig rolle med å profilere og formidle bibliotekets tjenester og tilbud internt og eksternt. I tillegg vil vedkommende bli en del av regionens største fagnettverk for kommunikasjon og samfunnskontakt ved UiS.

Les mer om oss på våre nettsiderFacebook og Instagram.

Hovedoppgaver

 • profilere og formidle bibliotekets tjenester og tilbud mot studenter og ansatte
 • gi kommunikasjonsfaglige råd til ledere og ansatte 
 • produsere grafisk materiale til infoskjermer og plakater
 • lage innhold til sosiale medier, både video, foto og tekst
 • hjelpe til med avvikling av arrangementer

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant utdanning innen markedsføring, bibliotek- og informasjonsvitenskap, kommunikasjon eller tilsvarende på bachelornivå
 • relevant erfaring fra innholdsproduksjon og markedsføring i sosiale medier, grafisk design, fotoredigering og enkel videoproduksjon
 • erfaring med relevante IT-verktøy som for eksempel Adobe Indesign og Adobe Photoshop
 • svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at du:

 • er iderik, kvalitetsbevisst og har god evne til å håndtere mange ulike arbeidsoppgaver
 • brenner for å lage innhold for ulike målgrupper, som hos oss inkluderer unge studenter, ansatte og eksterne brukere av biblioteket
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode evner til å kommunisere og samarbeide
 • er selvstendig, resultatorientert og tar ansvar for å gjennomføre gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn som rådgiver etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 548.600 - 565.900 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Mangfold er en ressurs i arbeids- og læringsmiljøet ved UiS. Når vi har ulike bakgrunner og erfaringer, kan vi se utfordringer fra flere vinkler og finne bedre løsninger.

På UiS er vi opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter, og legger til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Vi tar hensyn til dine behov og din situasjon i ulike livsfaser. 

Synes du denne stillingen er interessant, oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du i en periode har vært utenfor arbeidslivet. 

Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår.

Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Universitetet vil rekruttere flere menn til avdelingen og oppfordrer derfor menn til å søke. Dersom flere søkere blir vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Salla O. Andersen tlf:51 83 19 76, e-post: salla.andersen@uis.no

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS