LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Innkjøpsrådgiver (1-2 faste stillinger) - Økonomiavdelingen

Søknadsfrist: 31.05.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Økonomiavdelingen er det ledig 1-2 faste stillinger som Innkjøpsrådgiver

Om stillingen

Vil du jobbe i et spennende innkjøpsmiljø?

Økonomiavdelingen søker nå etter en til to innkjøpsrådgiver(e) i 100 % fast stilling – som har lyst til å være med på å utvikle innkjøpsområdet på Universitet i Sørøst-Norge. Stillingen inngår i Seksjon for innkjøp, og nærmeste overordnede er Innkjøpssjef. Hovedarbeidssted er lagt til Drammen, men det åpnes også for hovedarbeidssted ved et av USNs øvrige campus. Stillingen medfører noe reisevirksomhet mellom universitetets campus.

Anskaffelsesområdet er strategisk viktig for å understøtte universitetets utdannings- og forskningsvirksomhet, herunder prosjektsamarbeid med offentlig og privat næringsliv.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Prosessleder for anskaffelser og anbud
 • Delta i kontraktsinngåelser og kontraktsoppfølging
 • Innkjøpsfaglig rådgivning og internkontroll
 • Delta i analyser av innkjøpsområdet
 • Være superbruker og en pådriver for utvikling og bruk av digitale verktøy innenfor innkjøpsområdet

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå. Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Relevant erfaring fra innkjøpsområdet er ønskelig. For yngre søkere kan interesse, fagsammensetning og utdanning kompensere for dette
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • God forretningsmessig, juridisk og økonomisk forståelse
 • Interesse og kunnskap om digitalisering av prosesserErfaring fra prosjektarbeid

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, med gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt sosialt miljø med engasjerte kolleger
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver (SKO 1434): LT 57 - 69 NOK 507 400 - 630 500 per år. For spesielt kvalifiserte kan innplassering som seniorrådgiver vurderes. Seniorrådgiver (SKO 1364): LT 62-78 / kr 555 800 – 768 500 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS