LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Fakultetsrådgiver

Søknadsfrist: 08.12.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig en fast stilling som Fakultetsrådgiver

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.2022 ledig fast stilling som fakultetsrådgiver.

Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen, og nærmeste leder er fakultetsdirektør. Hovedarbeidssted vil være fortrinnsvis studiested Vestfold eller Drammen. Det må påregnes reiseaktivitet på tvers av våre campus.

Våre medarbeidere skal trives på jobb og vi tilbyr selvstendige arbeidsplasser hvor du kommer langtmed godt humør og en innstilling om at også dine kollegaer skal lykkes i arbeidet. Vi søker enselvstendig og tydelig senior administrativ ressurs med gjennomslag, til viktige utrednings-, analyseog studieadministrative gjøremål.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Analytisk støtte og samarbeid i utrednings- og utdanningsstrategisk arbeid med fakultetetsledelse.
 • Forberedelse av prinsipielle og overordnede saker for fakultetsledelsen.
 • Koordineringsfunksjon i arbeid med komplekse oppgaver og utredninger.
 • Bidra med oppfølging av og god oppmerksomhet mot universitetets kvalitetssystem påfakultetet. Herunder støtte og prosessledelse i arbeid med evalueringer av emner- ogstudieprogram.
 • Delta i utviklingsprosjekter på fakultetet.
 • Følge opp høringer som omhandler utdannings- og FoU området og bistå i behandling avfakultetets støtteordninger på FoU-området.
 • Delta i nettverksmøter internt ved universitetet.
 • Bistå ved planlegging og gjennomføring av fakultetets interne seminarer og arrangement.
 • Utføre øvrige løpende oppgaver i samarbeid med ledergruppen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole på minimum masternivå.
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • Det kreves god kjennskap til UH-sektoren og virksomhetsforståelse generelt.
 • Oppdatert kunnskap om lover og forskrifter relatert til utdanning og forskning innen sektoren.
 • God digital kompetanse.
 • Gode språkkunnskaper. Både norsk og engelsk.
 • Erfaring fra strategi og omstillingsprosesser samt utredningsarbeid.
 • Det er ønskelig med prosjektledererfaring.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Analytisk og strategisk tilnærming.
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter.
 • Selvstendighet, initiativ og gjennomføringsevne.
 • Personlig egnethet.
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanseutvikling i en spennende virksomhet.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Godt sosialt miljø.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stilling som rådgiver (stillingskode 1434) lønnstrinn 55-68, evt som seniorrådgiver (stillingskode1364) lønnstrinn 60-70. Lønnsplassering etter erfaring og kompetanse. Fra lønna går lovfestetinnskudd til Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester ogvitnemål.

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder forstillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derforet personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personermed minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv omsøkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slikanmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universtitet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sinsøknad på norsk, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk.Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS