LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Rådgiver - beredskap (Avdeling for infrastrukturer)

Søknadsfrist: 02.10.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved avdeling for infrastrukturer det ledig vikariat Rådgiver - beredskap

Om stillingen

Ved infrastrukturavdelingen er det fra ledig vikariat i perioden 01.11.2022 til 01.11.2023 som rådgiver – beredskap.

Stillingen er knyttet til infrastrukturavdelingen, og nærmeste overordnede er infrastrukturdirektør.

Infrastrukturavdelingen har som hovedoppgave å bidra til utvikling av attraktive studie- og arbeidsplasser med tilhørende infrastruktur. Dette omfatter også beredskap- og sikkerhetsarbeid, servicetjenester på campusene, dokument- og informasjonsforvaltning og IT. Vi søker nå rådgiver beredskap i vikariat.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Bidra i vedlikehold og videreutvikling av beredskapsplanverk
 • Vedlikeholde og videreutvikle universitetets nettsider om beredskap og sikkerhet
 • Gi opplæring innen beredskapsområdet
 • Lede og gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Oppfølging av tiltak etter risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Kontaktperson og ansvarlig for sikresiden.no ved universitetet
 • Delta i planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser
 • Saksforberedelser innenfor beredskaps- og sikkerhetsområdet
 • Fast medlem i sentral krisestab
 • Turnusordning med bemanning av universitetets beredskapstelefon
 • Andre relevante oppgaver innen beredskapsområdet

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Relevant erfaring
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper
 • Kjennskap til krisehåndteringsverktøyet CIM og risikostyringssystemet RISMA er en fordel

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver (SKO 1434): NOK 507 400 – 630 500 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS