Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Rådgiver - tilretteleggingstjenesten

Søknadsfrist: 15.08.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet er det ledig 50% fast stilling

Om stillingen

Ved Avdeling for utdanning og studiekvalitet er det fra 01.09.20 ledig fast 50%stilling som Rådgiver innenfor tilrettelegging. Arbeidssted etter avtale.

Stillingen er knyttet til studiedirektørens stab, og rapporterer til denne.

Studiedirektørens stab består per i dag av 14 medarbeidere, som er lokalisert på flere av USNs campus. Stabens fagområde er utdanningskvalitet og arbeidsoppgavene strekker seg fra saksbehandling, utredning, prosjektledelse og ulike sekretariatsfunksjoner.

Stillingen er knyttet til USNs samlede arbeid med utdannings- og studiekvalitet. Som rådgiver innenfor tilrettelegging vil man på et overordnet nivå ha faglig ansvar for at studentene får den tilrettelegging de har krav på og som er praktisk mulig å gjennomføre innenfor de faglige rammene i utdanningene. Direkte veiledning av studenter vil også være en del av arbeidsdagen.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Bistå og veilede fakultetene i arbeidet med tilrettelegging
 • Være faglig oppdatert på lover og forskrifter innen arbeidsområdet
 • Saksbehandling av enkeltsaker, og til råd og utvalg
 • Informasjonsarbeid, kurs og foredrag om tilretteleggingstjenesten i USN
 • Koordinere og samarbeide med eksterne aktører (fylkeskommune, NAV o.l.) i forbindelse med tilrettelegging for studenter
 • Evaluering, og oppfølging av USNs arbeid med tilrettelegging
 • Gjennomføring av individuelle samtaler/veiledninger og gruppesamtaler
 • Aktiv medarbeider i institusjonens samlede rådgivningstjenester

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå, innen pedagogikk, psykologi, eller annen helse-/sosialfaglig utdanning
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Relevant saksbehandlererfaring
 • Utredningskompetanse i fht lese og skrivevansker er ønskelig
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper
 • God systemforståelse og evne til å jobbe i et inkluderende perspektiv
 • Erfaring fra lignende arbeidsområder og kjennskap til sektoren

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver (SKO1434): NOK 488 000 – 605 500 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk på stillingen