LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

PhD-koordinator / rådgiver - Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Søknadsfrist: 14.05.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag stilling som PhD - koordinator/rådgiver

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som ph.d.-koordinator/ rådgiver. Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen, og nærmeste overordnede er fakultetsdirektør. Hovedarbeidssted er p.t. Horten.

Stillingen vil få arbeidsoppgaver knyttet til forskerutdanningen og ph.d-programmene ved fakultetet. Andre oppgaver kan også bli tillagt stillingen. P.t. vil den som tilsettes få et særlig ansvar for ph.d.-programmet i Nautiske operasjoner.

Ph.d.-programmet i Nautiske operasjoner er under oppbygging. Det er en fellesgrad mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN), NTNU Ålesund, Norges Arktiske Universitet og Høgskolen på Vestlandet. Det planlegges forskerskole i tilknytning til ph.d.-programmet i Nautiske operasjoner i samarbeid med næringslivet.

Den som tilsettes vil få store og spennende muligheter til å bidra til utvikling av forskerutdanningen ved fakultetet og sin egen stilling.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Bidra til å videreutvikle ph.d.-programmene og forskerskoler ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, p.t. med et særlig ansvar for ph.d.-programmet i Nautiske operasjoner
 • Administrative oppgaver i forbindelse med tilsetting i stipendiatstilling og opptak til ph.d.-program
 • Studieveiledning, oppfølging av utenlandsopphold og midtveisevalueringer, veiledning om regelverk og krav til doktorgradsarbeidet og avhandlingen.
 • Studieadministrative oppgaver i tilknytning til ph.d.-program, herunder bruk av det studieadministrative systemet FS og arkiv- og saksbehandlingssystemet Public360.
 • Administrativ støtte/ lederstøtte for ph.d.-leder og ph.d.-utvalg
 • Administrativt ansvar for midtveisevalueringer
 • Administrative oppgaver i forbindelse med innlevering av avhandling og gjennomføring av prøveforelesning og disputas
 • Koordinere arbeidet med studiekvalitet og rapportering
 • Kontaktpunkt mot andre ph.d.-program og avdelinger
 • Utviklingsoppgaver knyttet til forskerutdanningen og forskningsadministrasjon generelt
 • Utredningsoppgaver og oppfølging av aktuelle høringer
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen

Det pågår organisasjonsutviklingsprosesser ved USN som kan påvirke stillingens arbeidsoppgaver og organisasjonstilknytning.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå. Gjerne innenfor teknologiske, naturvitenskapelige eller maritime fag.
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • Det forutsettes relevant fagadministrativ erfaring, god forståelse for universitetets virksomhet, og genuin interesse for forskning og høyere utdanning.
 • Må ha erfaring fra selvstendig arbeid og stor bredde i oppgavene.
 • Må jobbe like godt på norsk og engelsk.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Oppdatert digital kompetanse.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Analytisk og strategisk tilnærming
 • Høyt initiativnivå og god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver (SKO 1434), lt 55-67: NOK 490 600 – 608 200 per år. I særskilte tilfeller kan det vurderes innplassering som seniorrådgiver (SKO 1364), lt 60-75: NOK 535 200 – 708 000 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS