LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Virksomhetscontroller - prosjektøkonomi (Avdeling for organisasjon og økonomi)

Søknadsfrist: 12.04.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon.

Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Om stillingen

Vil du være med på laget? Universitetssektoren er i omstilling, noe som krever økt innsats i konkurransen om prosjektfinansiering. UiT Norges arktiske universitet utvider derfor med en fast stilling som virksomhetskontroller innen prosjektøkonomi på sentralt nivå.

Hos oss vil du engasjeres i arbeidet med å legge til rette for økt finansiering fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder, for å sikre gjennomføring av viktige forskningsprosjekter knyttet til arktisk og nordområdene - et av universitetets høyeste prioriterte satsningsområder.

Du vil få en stor og variert prosjektportefølje, med selvstendig ansvar for budsjettering, analyser og rapportering. Du vil inngå i en dyktig faggruppe med ansvar for helhetlig økonomistyring ved universitetet, samt utvikling og forvaltning av universitetets forretningsprosesser- og systemer.

Hvem ser vi etter?Vi ser etter en engasjert og serviceinnstilt siviløkonom med økonomisk forståelse og analytiske evner. Både erfarne og nyutdannede økonomer oppfordres til å søke. Det er også mulig for studenter med avsluttende eksamen våren 2023 å søke på stillingen. Karakterutskrift må da legges ved.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Budsjettansvar for den sentrale prosjektporteføljen
 • Controlleransvar for universitetets øvrige prosjektportefølje
 • Delta i implementering av nytt system for prosjektsøknader
 • Systemforvaltning av UiTs prosjektstyringsverktøy
 • Økonomisk rådgivning og lederstøtte

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Seksjonsleder Geir Sørensen:

eller faggruppeleder økonomi Elin Katrine Andersen:

Kvalifikasjoner

Det kreves mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag, fortrinnsvis siviløkonom.

I tillegg legger vi vekt på:

 • Relevant erfaring, eller resultater fra utdanningen.
 • Gode evner til å lære og formidle kunnskap.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Evner til å lede og gjennomføre oppgaver i samarbeid med andre.
  • Økonomisk forståelse og analytiske evner

I tillegg vektlegges motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Personlig utvikling i et stort økonomimiljø med høy fagkompetanse
 • Spennende arbeidsoppgaver ved et internasjonalt ledende breddeuniversitet
 • Det siste innen digitale verktøy for håndtering av en prosjektportefølje på 800 MNOK
 • Tilrettelagt opplæringsløp med kontinuerlig oppfølging
 • Trivelige kollegaer, godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS