Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver innenfor utdanningsadministrasjon - Universitetsbiblioteket

Søknadsfrist: 14.04.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Har du lyst på en spennende og variert stilling i Tromsø? Ved Universitetsbiblioteket (UB) er det ledig stilling som rådgiver med ansvar for administrative oppgaver knyttet til UBs undervisningsaktiviteter. Stillingen er for tiden lagt til UBs stab. Staben har for tiden 5,8 ansatte og har som oppgave å følge opp alle administrative oppgaver som inngår i UB sitt mandat.

Stillingen er lokalisert til Tromsø.

Den som søker må ha høyere utdanning, minimum mastergrad og interesse for utdanning og utdanningsadministrasjon. 

I arbeidet inngår administrativ støtte til ulike former for kompetanseutvikling som gis både i regi av UB-avdelingen Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) og Avdeling for publikumstjenester. UB leverer faglige fellestjenester rettet mot både studenter, ansatte og fagmiljøene ved UiT og vi ønsker å styrke samarbeidet med fagmiljøene for å bidra til utvikling av bedre løsninger for både den undervisning og den forskning som foregår ved UiT.

Arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger drift og oppfølging av kurs og andre kompetansefremmende tiltak som gis i regi av UB.

Eksempler på oppgaver er:

 • Opptak og oppfølging av kursdeltakere som deltar på kvalifiserende kurs ved Result
 • Organisering og støtte for kurs og kompetansehevende tiltak gitt av Avdeling for Publikumstjenester og Result
 • Dokumentasjonsarbeid knyttet til gjennomførte kurs inkludert statistikk og rapportering.
 • Administrative oppgaver relatert til koordinering og videre utvikling av hele UBs kursportefølje.
 • Koordinering og utvikling av UBs samarbeidsarenaer mot fakulteter og institutter

Stillingsinnehaver kan også pålegges oppgaver knyttet til utredninger og saksforberedelser til styrer og råd som UB har og skal forholde seg til.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Faglig leder, Øystein Lund, Result, e-post: [email protected], telefon +47 77645621 eller
 • Faggruppeleder for administrative tjenester, Runa Rønning Ryeng, e-post: [email protected] telefon +47 77646494

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse: 

 • Høyere utdanning på minimum masternivå.  
 • Gode digitale kunnskaper dokumentert med formalkompetanse eller beskrevet som erfaring med bruk av digitale tjenester og nett. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, og på engelsk. Det forutsettes at søknad skrives på et skandinavisk språk. 

Ønskede egenskaper: 

 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team 
 • Resultat- og utviklingsorientert holdning 
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye oppgaver 
 • Gode pedagogiske evner
 • Kjennskap til digitale undervisningsplattformer, og erfaring knyttet til undervisning på høgskole- eller universitetsnivå  

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø 
 • Gode muligheter for faglig utvikling 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode pensjonsordninger 
 • Gode velferdsordninger, eksempelvis trening i arbeidstiden 

Stillingen lønnes som rådgiver kode 1434 i henhold til statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling og stillingens arbeidsoppgaver og/eller ansvarsområde, samt organisasjonstilhørighet, vil kunne endre seg over tid. Dette stiller store krav til omstilling og den som tilsettes må være villig til å tilpasse seg slike endringer. 

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen