LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver i området pedagogisk bruk av media og teknologi i høyere utdanning (4-årig vikariat)

Søknadsfrist: 07.11.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Universitetsbiblioteket

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi er det ledig et 4-årig vikariat som rådgiver på området pedagogisk bruk av media og teknologi i høyere utdanning.

Result er en avdeling ved Universitetsbiblioteket (UB) som arbeider med å styrke undervisnings- og læringskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet. Result har, sammen med øvrig UB en viktig rolle i UiT sitt strategiske og operative arbeid med forbedring av undervisning og læring. Dette inkluderer arbeid med initiering, oppfølging, dokumentasjon og evaluering av tiltak ved UiT som har som formål å styrke utdanningsaktivitetene ved institusjonen. Result har for tiden 16 ansatte fordelt på faglige, tekniske og administrative stillinger.

Arbeidssted er UiT i Tromsø, men du må regne med at det skal utføres arbeid på UiT sine andre studiesteder.

Arbeidsoppgaver

Det utlyste vikariatet er tilknyttet Result, og sentrale arbeidsoppgaver vil værer:

 • Web-utvikling og arbeid med grafikk knyttet til produksjon av digitale læringsressurser
 • Film-/medieproduksjon til bruk i undervisning og formidling
 • Veiledning av undervisere ved UiT i pedagogisk bruk av digitale verktøy
 • Opplæring og veiledning av undervisere som ønsker å bruke video som arbeidsform i undervisning og formidling.
 • Veiledning av undervisere i tilrettelegging og bruk av læringsplattformen Canvas

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk utdanning på mastergradsnivå
 • Utdanning og erfaring innen medieproduksjon
 • Selvstendighet, kreativitet og evne til planlegging og gjennomføring vil bli vektlagt, samt gode samarbeidsevner og formidlingsevner.
 • Det vil også bli lagt vekt på om du behersker ett eller flere av de mest brukte videoredigeringsverktøy, som Adobe Premier eller tilsvarende
 • Ferdigheter i webutvikling, skriving av blogg og aktiv bruk av sosiale medier er også ønskelig
 • Det er også en fordel om du har en forståelse av hvordan andre digitale læringsressurser og verktøy kan anvendes i undervisnings- og læringsøyemed i høyere utdanning.
 • Du må beherske et skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig og må beherske engelsk både skriftlig og muntlig.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

Vi tilbyr et spennende og kreativt arbeidsmiljø i et fagfelt i vekst gode muligheter for støtte til egen kompetanseutvikling.

Gode velferdsordninger gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse.

Lønn etter statens regulativ rådgiver 1434. Av bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS