LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver - anskaffelser

Søknadsfrist: 11.09.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for organisasjon og økonomi

Om stillingen

Vi søker etter anskaffelsesrådgiver med juridisk, økonomisk eller teknisk bakgrunn til fast stilling. Det er også aktuelt å tilsette en til to kandidater i vikariat på 12 måneder.

Som anskaffelsesrådgiver vil du lede prosessene for anskaffelser av vitenskapelig utstyr, bygg- og anleggskontrakter, IKT-utstyr og annen infrastruktur til forskning og utdanning, i tett samarbeid med universitetets fagmiljøer. Både erfarne anskaffelsesrådgivere og nyutdannede med interesse for fagområdet vil være aktuell for stillingen.

Stillingen tilhører UiTs Fellesadministrasjon og er plassert i Seksjon for økonomi og innkjøp i Tromsø. Innkjøpstjenesten består av 13 ansatte med bred og sammensatt kompetanse. Innkjøpstjenesten har ansvar for anskaffelsesprosesser med verdi fra 100 000 kroner, og gir støtte og råd til universitetets fakulteter, institutter og avdelinger.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

I stillingen vil du lede anskaffelsesprosesser for kjøp av varer og tjenester. Dette innebærer blant annet:

 • rådgivning og veiledning
 • bistand ved behovsavklaring
 • utforming av konkurransegrunnlag og evaluering av tilbud
 • utforming, forhandling og tildeling av kontrakter
 • administrering og oppfølging av rammeavtaler

Stillingen innebære utstrakt samhandling med andre enheter ved universitetet og tidvis eksterne samarbeidspartnere.

Andre oppgaver i seksjonen kan tillegges stillingen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Merethe Berger Håkonsen, innkjøpsleder:

eller Geir Sørensen, seksjonssjef

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå. Eksempelvis innenfor økonomi, rettsvitenskap eller tekniske fag. Relevant erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelser kan erstatte krav om formalkompetanse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og effektivt.
 • Evne til å lede og gjennomføre oppgaver i samarbeid med andre.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen, samt relevant erfaring fra arbeidsliv eller resultater fra utdanning.

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Sertifisering som offentlig innkjøper (SOA Basis)
 • Nødvendige kurs og kompetanseheving
 • Gode velferdsordninger, som f.eks. trening i arbeidstiden
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS