LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Økonomirådgiver (controller) - Seksjon for økonomi og innkjøp (SØKI)

Søknadsfrist: 07.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Seksjon for økonomi og innkjøp (SØKI) har ca. 21 ansatte som ivaretar økonomistyring, økonomiforvaltningen og anskaffelser for hele UiT. Vi bidrar til virksomhetsstyring gjennom økonomiske mål og tiltak. Vårt fokus er å gi profesjonell og god lederstøtte og administrativ støtte til fagmiljøene, samt utvikle beste praksis gjennom effektive og standardiserte prosesser.

Det er nå ledig en fast stilling som økonomirådgiver/controller i 100 % stilling ved campus Tromsø. Stillingene inngår i seksjonens faggruppe for økonomistyring med 7 ansatte, og som ledes av en faggruppeleder.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsområdet vil være økonomistyring og økonomiforvaltning på avdelings- og institusjonsnivå, både innen grunnbevilgning og ekstern finansiering. Stillingen vil få tildelt et fast ansvarsområde, men må utover det regne med allsidighet knyttet til seksjonens oppgaveportefølje innen:

 • Budsjett- og økonomiarbeid, med fokus på budsjettkvalitet
 • Rapportering, analysearbeid og internkontroll
 • Systemadministrasjon for prosjektøkonomi, budsjett og rapportering
 • Utviklingsoppgaver knyttet til kontinuerlig forbedring og digitalisering
 • Eierskapsforvaltning, oppfølging og rapportering av eierskap i aksjeselskap

Oppgaver vil bli satt sammen ut fra seksjonens behov og søkers kvalifikasjoner og interesser. Det er spesielt behov for kompetanse knyttet til nytt budsjettsystem og til ekstern finansiering. Arbeidsområde kan endres innenfor avdelingens arbeidsfelt.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av;

Kvalifikasjoner

Det kreves mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag, fortrinnsvis siviløkonom.

Vi vil vektlegge motivasjon for stillingen og personlig egnethet.

I tillegg vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant erfaring, eller resultater fra utdanningen.
 • Gode evner til å lære og formidle kunnskap.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Har evner til å lede og gjennomføre oppgaver i samarbeid med andre

Vi oppfordrer både erfarne og nyutdannede å søke. Det er også mulig for studenter med avsluttende eksamen våren 2021 å søke på stillingen. Karakterutskrift må da vedlegges. Nyutdannede vil ansettes i kode 1408 førstekonsulent.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller kode 1408 førstekonsulent, alt etter kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS