LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Nettverkskoordinator - Fakultet for naturvitenskap og lteknologi / Institutt for geovitenskap

Søknadsfrist: 18.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Institutt for geovitenskap ved UiT Norges Arktiske Universitet er det ledig en prosjektstilling som nettverkskoordinator.

Vi ønsker en dyktig og initiativrik medarbeider som kan bidra til å utvikle instituttets internship- og arbeidslivssatsning. Den vi ansetter må ha stor evne til nettverksbygging, student- og arbeidsgiverkontakt. Oppgavene vil dreie seg omkring det nylig oppstartede praksisemne GeoPraksis (GEO-2120). Dette emnet skal driftes på årlig basis ved UiT, men skal på sikt også innføres nasjonalt. Den ansatte skal følge opp UiT sin satsning lokalt, og følge oppstarten av det samme praksisemnet ved UiB og UiO gjennom Senter for Fremragende Utdanning (SFU) iEarth (www.iearth.no). Den som ansettes skal inngå i instituttets administrative stab. Stillingen har en varighet på 2 år fra oppstart.

Institutt for geovitenskap har ca.100 ansatte hvorav ca. 20 er vitenskapelige stillinger, rundt 20 forskere/postdoktorer, ca. 20 stipendiatstillinger og omtrent 20 teknisk/administrative stillinger samt til enhver tid ca. 20 deltidsansatte med oppdrag på laboratoriet eller i undervisning. Instituttet har rundt 100 studenter, fordelt på bachelor, master og ph.d. nivå. Institutt for geovitenskap er inne i en meget spennende periode med stor forskningsaktivitet knyttet til bl.a. Senter for fremragende forskning og Arktisk petroleumssenter. Instituttet hører inn under Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Nettverkskoordinatoren vil få arbeidsoppgaver hovedsakelig knyttet til arbeidslivspraksis herunder:

 • Bygge, drifte og vedlikeholde kontaktnettverk mellom UiT/IG og arbeidsgivere.
 • Utvikle praksis-prosjektet GeoPraksis.
 • Holde kontakten med studenter som er i arbeidspraksis.
 • Administrativt arbeid inkludert kontraktsinngåelser.
 • Samarbeid med og oppfølging av lokale prosjektkoordinatorer ved UiO og UiB.
 • Samarbeid med og oppfølging av studenter og arbeidsgivere.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Prosjektleder GeoIntern Iver Martens:

eller kontorsjef John Arne Opheim:

eller instituttleder Matthias Forwick:

Kvalifikasjoner

For tilsetting som nettverkskoordinator kreves:

 • Høyere relevant utdanning i forhold til oppgavene som skal løses, minimum bachelor.
 • Relevant praksis fra UH-sektoren og/eller privat næringsliv.
 • Teknisk og sosial kompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.
 • Gode norsk og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig

Tilsvarende realkompetanse som utdanningskravet kan oppnås gjennom lang og/eller særlig relevant praksis, videreutdanning, etterutdanning, tilleggsutdanning mm.

I tillegg vil det være en fordel med:

 • Undervisningserfaring på UH-nivå
 • Gode formidlingsegenskaper
 • Erfaring fra søknadsskriving
 • Erfaring fra prosjektarbeid, økonomi, rapportering, drift og ledelse.

Personlige egenskaper vi søker:

 • Imøtekommende og serviceinnstilt
 • Kontaktsøkende og utadvendt
 • Systematisk
 • Løsningsorientert
 • Teamarbeider
 • Selvgående og initiativrik

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med stort fokus på oppgaver og arbeidsglede
 • Nær kontakt med instituttets ansatte og studenter
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Stilling som nettverkskoordinator lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS