Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Koordinator for "High North Academy"

Søknadsfrist: 23.09.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Om stillingen

Ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Seksjon for forskning, utdanning og formidling er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver/koordinator for «High North Academy» (HNA).

HNA organiserer korte intensivkurs i transversale ferdigheter som kommunikasjon, lederskap og innovasjon som tilbys PhD kandidater fra alle fakulteter ved UiT. Det må påregnes at nåværende stillingsplassering hos BFE kan bli flyttet til Universitetsbiblioteket.

Arbeidsoppgaver

Som koordinator har du ansvar for planlegging og praktisk gjennomføring av kurs, samt evaluering og videreutvikling av kursene. Du får mulighet til å lede kursene i hele sitt forløp og det forventes at koordinator jobber med kontinuerlig forbedring og videreutvikling av kurstilbud. Bare en liten andel av ferdigutdannede PhD kandidater forsetter med en vitenskapelig karriere, og det er derfor viktig at PhD kandidater forberedes tidlig til et liv utenfor akademia. HNA har som mål å supplere PhD kandidatenes utdanning med ferdigheter som bedre oppfyller behovene i arbeidslivet.

Per i dag omfatter tilbudet kurs i kommunikasjon (vitenskapelig publisering, media, museumsutstillinger), søknadsskriving, samt lederskap og innovasjon. Det finnes et stort potensial og ønske om videreutvikling av kurstilbudet. Det forventes også at stillingen skal bidra til kursutvikling knyttet til overordnede satsninger ved UiT som f.eks. innovasjonsstrategien og strategiske satsninger på utdanning.

Som HNA koordinator har du et bredt spekter av arbeidsoppgaver da du har koordineringsansvar for hele kursforløpet.

Arbeidsoppgavene som inngår er bl.a.:

 • Identifisering av, og kontakt med interne og eksterne forelesere som skal bidra til undervisning på kursene
 • Planlegging av kurs (både praktisk og innhold)
 • Eksamensansvar (planlegging, kontakt med sensorer og oppfølging)
 • Praktisk gjennomføring av kurs
 • Kontakt med studenter
 • Formidling av kurstilbudet
 • Evaluering/Videreutvikling av kurstilbudet

Kontakt

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

 • Seksjonssjef Morten Sætran, tlf. 77 64 49 83 / 48 15 10 72, e-post: [email protected] eller
 • Fakultetsdirektør Terje Aspen, tlf. 77 64 60 03 / 97 76 62 47, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Det kreves norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad uten spesielle krav til fagområdet.

I tillegg kreves det:

 • Relevant erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver
 • Gode ferdigheter i engelsk og norsk (muntlig og skriftlig)
 • Evne til og interesse for å jobbe selvstendig og ta ansvar for eget arbeidsområde
 • Gode samarbeidsevner
 • Organisert og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Motivert og med en ekte interesse for å bidra til å forbedre PhD kandidatenes kvalifikasjoner på arbeidsmarkedet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Foretrukne egenskaper:

 • Utadvendt og trives med å kommunisere kunnskap
 • God forståelse av og erfaring med ulik undervisningsmetodikk og verktøy, f.eks. digitale løsninger
 • Takler høyt arbeidstempo
 • "Utviklingsorientert" og en person som stadig søker forbedring/tilpasninger av kurstilbudet

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen