LEDIG STILLING VED UNIS

HR-rådgiver (to stillinger)

Søknadsfrist: 03.07.2024

Universitetssenteret på Svalbard

UNIS er verdens nordligste utdanningsinstitusjon, lokalisert i Longyearbyen på Svalbard. UNIS har teknisk og vitenskapelig utstyr, laboratorier og infrastruktur egnet for undervisning og forskning innen arktisk naturvitenskap og teknologi for sjø, land og atmosfære. Fagavdelingene omfatter arktisk biologi, -geofysikk, -geologi, og -teknologi.

All utdanning gis på engelsk, og omlag halvparten av ansatte og studenter er fra utlandet. UNIS er et statlig aksjeselskap. UNIS skal gjennom sin virksomhet bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk. Administrasjonsspråket er norsk.

Om stillingen

Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) har to ledige stillinger som HR rådgiver. UNIS har i dag ca. 110 ansatte og stillingene inngår i administrasjonsavdelingen som består av til sammen 14 ansatte, hvorav tre stillinger er knyttet til HR. Stillingene rapporterer til administrasjonssjef.

De to stillingene som HR-rådgiver vil ha arbeidsoppgaver som spenner fra lederstøtte, saksbehandling, rekruttering, kompetanseutvikling, bistand til oppfølging av sykemeldte og personalsaker, rådgivning med mere. 

Som HR-rådgiver skal du også sikre at selskapets strategier, retningslinjer, samt lover og administrative prosesser innen HR-området blir fulgt. Du vil også bidra aktivt i utviklings- og effektiviseringsprosesser for å sikre god støtte til ledere og medarbeidere. 

Den ene stillingen vil tillegges ansvar for systematisk HMS-arbeid med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet.

Arbeidsoppgaver

 • Personaladministrative oppgaver og saksbehandling iht. gjeldende lov- og avtaleverk
 • Planlegge og gjennomføre rekrutteringsprosesser
 • Være rådgiver og støttespiller for ledere i HR-relaterte spørsmål, og bistår i personalsaker
 • Ivareta rollen som utvalgssekretær, herunder saksforberede og følge opp beslutninger i råd/utvalg innen HR-området
 • Følge opp medarbeiderundersøkelser og bidra i systematisk HMS-arbeid
 • Bistå ledelsen i samarbeidet med fagforeninger og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger / forhandling av andre avtaler
 • Delta i utvikling og implementering av HR-prosesser og lede/delta i HR-prosjekter
 • Bidra til å sikre etterlevelse av personvernregelverk (GDPR)
 • Bidra til å utvikle og forbedre prosesser og rutiner 

Fordeling av arbeidsoppgaver mellom de to rådgiverstillingene vil skje i samråd med de som tilsettes.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, f.eks. innen HR, jus eller andre relevante samfunnsvitenskapelig fag. Lang og relevant erfaring kombinert med kortere høyere utdanning kan kompensere for utdanningskrav
 • Bred erfaring fra HR-arbeid. Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren vil bli vektlagt
 • For den ene stillingen søker vi formalkompetanse innen, og erfaring med systematisk arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet
 • God kunnskap om arbeidsmiljøloven og andre relevante lovverk og regler
 • God IT-kompetanse og erfaring med Office 365 og personaladministrative systemer
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjons- og fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelige kompetanse og erfaring

 • Kompetanse innen arbeidsrettslige problemstillinger, lønnsforhandlinger og organisasjonsutviklingsprosesser
 • Kjennskap til personvernregelverk (GDPR) og oppfølging av dette
 • Erfaring med følgende personaladministrative IT-systemer: Simployer (HRM-system), JobbNorge (rekrutteringssystem), Unit4 ERP - Agresso (lønnssystem) og Public 360° (arkiv- og saksbehandlingssystem) 

Fordeling av arbeidsoppgaver vil skje i samråd med de som tilsettes.

Personlige egenskaper

 • Relasjonsbygger: Du er positiv og har en tillitsskapende atferd, evner å bygge gode relasjoner og kan samarbeide på tvers av stillinger og nivåer i organisasjonen 
 • Strukturert: Du arbeider systematisk, evner å holde god oversikt og prioritere oppgaver i en hektisk arbeidshverdag 
 • Service- og brukerorientert: Du er imøtekommende, positiv og løsningsorientert i din samhandling med andre
 • Gjennomføringsevne: Du tar selvstendig ansvar for fremdrift, tar initiativ og har høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

UNIS kan tilby en utfordrende og variert jobb, i et spennende, trivelig og internasjonalt miljø. Som ansatt er man medlem i Statens Pensjonskasse, som tilbyr en av markedets beste ordninger for alderspensjon. Vi tilbyr også gode forsikringsordninger, dekning av reise- og flyttekostnader ved oppstart i stillingen og tjenestebolig i henhold til gjeldende regelverk.

Stillingen er lønnet etter statens lønnsregulativ i stillingskode 1434 rådgiver. I tillegg til lønnen ytes et Svalbardtillegg tilsvarende (p.t.) kr 40 680,- pr år. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden på 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 7,8 %.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Administrasjonssjef Nina Ellingsen Høiskar (tlf. 92811930, epost. ninah@unis.no)

Søknad må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Vitnemål/attester skal vedlegges søknaden. 

Det er mulig å be om å få navnet/søknaden unntatt offentligheten iht. offentlighetsloven § 25. Ønsket må i tilfelle begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at skulle ønsket ikke bli tatt til følge, vil søkeren bli kontaktet å få mulighet til å trekke søknaden.

Longyearbyen

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2500 innbyggere og har et godt tjenestetilbud, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS