LEDIG STILLING VED SINTEF

Senterkoordinator for FME Norwegian CCS Reserch Centre (NCCS)

Søknadsfrist: 06.02.2022

SINTEF

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Vil du være med på det grønne skiftet?

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt. I over 70 år har vi bidratt til innovasjoner og løsninger for samfunnet og våre kunder. SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn, og FNs bærekraftmål er førende for vår virksomhet.

Norge er en energinasjon. Energi er grunnleggende viktig for alle land, og er høyt på den politiske dagsorden. Energi er avgjørende for å fjerne fattigdom, sikre mat og rent vann, og er direkte knyttet til klima, naturmangfold og biodiversitet. Miljøvennlig energiteknologi er et viktig bidrag til løsningene. SINTEF Energis oppgave er å bidra til realisering av fremtidens bærekraftige energisystem i Norge, Europa og globalt. På overordnet nivå er det instituttets oppgave å vise vei gjennom energitransisjonen frem mot nullutslippssamfunnet i 2050.

Norwegian CCS Research Centre (NCCS) er et Forskningssenter for miljøvennlig energi finansiert av Norges forskningsråd, industri og forretningspartnere. NCCS representerer en samlet portefølje på mer enn 600 millioner kroner. Målet til NCCS er å bidra til rask implementering av CO2-håndtering i Norge, Europa og globalt ved å ta ned barrierer med forskning som defineres og gjennomføres i tett dialog med industrien.

I NCCS er stillingen som senterkoordinator ledig. Innehaver av stillingen vil ha en sentral rolle knyttet til ledelse av NCCS Operation Centre som håndterer den daglige driften av NCCS. Senterkoordinator samarbeider tett med direktør for NCCS og rapporterer direkte til henne.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Koordinere NCCS Operation Centre som er sterkt involvert i de fleste av arbeidsoppgavene i senterets drift.
 • Planlegge og lede arbeids- og beslutningsprosesser i konsortiet, for eksempel knyttet til arbeidsplaner, innovasjon, strategi og prosjektinitiativ
 • Utarbeide budsjetter, styringsinformasjon og rapporter til blant annet Forskningsrådet og styret
 • Koordinere nettverk samt interne og eksterne møter med planer og operativ gjennomføring
 • Bygge nettverk mot partnere i industri, forskning og forvaltning
 • Kvalitetssikre og rapportere forskningsresultater
 • Sammen med kommunikasjonsansvarlig legge til rette for at forskningsresultatene blir delt på ulike nivåer slik at de får mest mulig betydning

Vi ser etter deg som har:

 • Interesse og forståelse for teknologiutvikling og forskningsdrevet innovasjon
 • Master/doktorgrad innen relevante fagområder
 • Erfaring fra relevante fagområder innen CCS
 • Innsikt i utvikling, organisering og gjennomføring av prosjekter i forskningsmiljøer
 • Interesse og/eller kompetanse for Europerisk forskningssamarbeid for å møte målene i Europas Grønne Giv
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Videre gir SINTEF sine medarbeidere:

 • Et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i 2020
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor flertallet av forskerne har doktorgrad
 • Konkurransedyktig og avtalefestet lønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS