LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Seniorrådgiver / rådgiver - Seksjon for digital organisasjonsutvikling

Søknadsfrist: 24.06.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Om stillingen

Er du allsidig og nysgjerrig på teknologi og teknologianvendelse i store og komplekse organisasjoner og liker å jobbe systematisk med utvikling i en helhetlig sammenheng har vi jobben til deg! Vi søker deg som blir trigget av å bidra til å løse problemstillinger for andre, store som små og hvor effektivisering og kvalitetssikring er viktige elementer.

Seksjon for digital organisasjonsutvikling har ledig en nyopprettet fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innenfor implementering, system- og integrasjonsutvikling. Hovedarbeidssted er p.t. Vestfold, men andre campus kan vurderes.

Seksjon for digital organisasjonsutvikling (SDO) har hele Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som sitt virkeområde. Vi har fokus på å finne institusjonelle, smartere og mer effektive måter å løse arbeidsprosesser på og sørge for kvalitet ved hjelp av de muligheter som dagens teknologi gir. Oppgavene strekker seg fra små til store prosjekter.

De fleste av universitetets sluttbrukertjenester leveres av eksterne leverandører. Fokuset blir derfor å sørge for at systemene spiller godt sammen og dataflyten er optimalisert i fht behovet i våre interne arbeidsprosesser. Dette løses via kartlegging, spesifisering og utvikling.

SDO samarbeider tett med de ulike enhetene ved USN og peker på utfordringer og skisserer forslag til løsninger. Løsningene blir enten utviklet selv eller i tett samarbeid med eksterne leverandører. Vi utvikler og drifter våre integrasjonsløsninger i ulike rammeverk for datautveksling mellom systemer og skreddersyr vi datagrunnlag for presentasjon. SDO benytter smidig utvikling som arbeidsmetodikk i våre utviklingsprosjekter.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Vurdere virksomhetsområder som har potensiale for digitalisering i samarbeid med prosesseiere, foreslå, gi råd og støtte.
 • Identifisere manuelle, repeterende operasjoner og skissere mer effektive løsninger ved å ta i bruk teknologi.
 • Konseptutvikling og utvikling for produksjon.
 • Utvikle integrasjonsløsninger og sørge for at disse kan overleveres til drift og vedlikeholdes.
 • Utvikle webløsninger og digitale tjenester.
 • Prosjektledelse- og deltakelse, herunder konseptutvikling, planlegging, gjennomføring og overføring til linjen.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på master/bachelor-nivå innenfor fagfeltene dataingeniør,informatikk/ informasjonsvitenskap fra universitet eller høgskole. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Dokumenterte utviklingsferdigheter, med sertifiseringer eller tilsvarende.
 • Gjerne sertifisering i et eller flere prosjektrammeverk.
 • Deltakelse i større utviklingsprosjekter med vesentlige utviklingsbidrag, gjerne prosjekter som har involvert store deler av en organisasjon.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Gjerne kjennskap til tjenester som brukes i universitets- og høgskolesektoren, for eksempel Felles Studentsystem, Public 360, SAP, Canvas, Alma.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Du forstår raskt komplekse problemstillinger og evner å strukturere store informasjonsmengder.
 • Du våger å tenke nytt om hva som er mulig innenfor de gitte rammer.
 • Du er ambisiøs og ønsker å bidra inn i et sterkt og fremtidsrettet fagmiljø.
 • Du er tillitsskapende og klarer å skape gode relasjoner med SDOs kunder.
 • Du deler vår visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess.
 • Du ønsker å bidra til den digitale optimaliseringen og transformasjonen ved USN.
 • Ønske om nye utfordringer og l til å sette tydelige spor.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Forutsigbar arbeidstid og arbeidsbelastning
 • Godt sosialt miljø.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver (SKO 1434): NOK 516 100 - 637 900 per år eller seniorrådgiver (SKO 1364): NOK 563 900 - 776 900 per år. Ved særskilt interessant kompetanse kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Henning Tollefsen, tlf. 31 00 85 93 / 900 77 213

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS