LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Studieadministrativ koordinator (rådgiver / seniorrådgiver) - Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist: 25.09.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for klinisk medisin

Om stillingen

Det er ledig en fast 100 % stilling som studieadministrativ koordinator ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin (IKM). Stillingen er ledig for tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil koordinere det studieadministrative arbeidet ved instituttet og utgjøre en viktig støttefunksjon for instituttleder og kontorsjef.

Arbeidsoppgaver vil være etablering og oppfølging av studieadministrative rutiner, registrering og oppfølging av ansattes undervisningsarbeid, bidra til godt samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i undervisning av legestudenter, bistå i utrednings- og planarbeid innenfor utdanning, kvalitetssikring av studieoppgaver, samt administrering av EVU- og ph.d.-emner som ligger til instituttet. I tillegg vil stillingen kunne tillegges studieadministrativt saksbehandlingsarbeid.

Kandidaten vil arbeide opp mot faglige ansatte på IKM og med kliniske fagmiljøer på UNN samt samarbeide med studieadministrasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet og to andre institutter som inngår i organiseringen av profesjonsstudiet i medisin.

Kontakt

Ved spørsmål eller andre henvendelse, kontakt:

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning på masternivå. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis og i kombinasjon med etter- og videreutdanning
 • Det kreves relevant erfaring og det er ønskelig med kjennskap til universitets- og høyskolesektoren samt Universitetssykehuset i Tromsø
 • Det er en fordel med god administrativ IT-kompetanse og erfaring med studieadministrative verktøy som FS, Canvas, TP, WiseFlow og kjennskap til ePhorte.
 • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

For særlig godt kvalifiserte kandidater kan stillingskode 1364 seniorrådgiver vurderes.

Vi ønsker en person som

 • er selvstendig, effektiv, strukturert og resultatorientert
 • har gode relasjons- og kommunikasjonsevner
 • har høy motivasjon og interesse for jobben
 • viser forståelse for servicerollen og støttefunksjonen administrasjonen har for kjernevirksomheten
 • evner å holde oversikten over store mengder informasjon og samtidig ivareta detaljene

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434 eller seniorrådgiver kode 1364, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS