LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver innen personal- og organisasjonsutvikling

Søknadsfrist: 25.09.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Seksjon for organisasjon og økonomi

Om stillingen

Ved UiT - Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig fast stilling som rådgiver / seniorrådgiver innen personal- og organisasjonsutvikling.

Fakultetet er Nord-Norges kraftsenter for helsevitenskapelig forskning, utdanning og formidling. Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene. Hos oss forskes det både i dybden og i bredden, fra eldreomsorg, tannhelse, farmasi og psykologi til medisinsk og biologisk forskning. Ett av våre særtrekk er befolkningsundersøkelser og våre innholdsrike biobanker som brukes av forskere i hele verden.

Fakultetet har 10 institutter, over 50 forskningsgrupper, tilbyr 50 ulike studietilbud fra årsstudier til profesjonsstudier og har over 4500 studenter. Den ledige stillingen er plassert i Seksjon for organisasjon og økonomi i fellesadministrasjon ved fakultetet. Fellesadministrasjonen er en viktig brikke i tannhjulet og vårt fokus er å levere en best mulig tjeneste til kjernevirksomheten. Seksjonen har til sammen 24 stilinger, hvorav 10 stillinger er knyttet til innkjøp/regnskap, 9 stillinger er knyttet til økonomistyring, 2 stillinger innen HMS, forkontorfunksjon til fakultetsledelsen og den ledige stillingen innen personal- og organisasjonsutvikling. Seksjonens leder er nærmeste overordnede. Arbeidssted er i Tromsø.

Seksjonens visjon er «Vi bidrar» til forskning, undervisning og formidling, og dette skal prege oss i alt vi gjør, sammen med universitetets kjerneverdier.

Arbeidsområdet

Sentrale arbeidsoppgaver vil være generell saksbehandling, utredning og lederstøtte knyttet til personaloppfølging og organisasjonsutvikling. Det vil være saksbehandling og utredning i enkeltsaker, og støtte til å utvikle et godt arbeidsmiljø ved fakultetet, instituttene og forskningsgruppene.

Utviklingsoppgaver innenfor arbeidsmiljø, medarbeiderskap, karriereutvikling og lederutvikling vil også være en del av arbeidsporteføljen. Det må også påregnes andre arbeidsoppgaver innen fagfeltet som ikke vil bli ivaretatt av de nye fellestjenestene ved UiT og at oppgavene endres over tid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen, tlf. 77 64 67 53 / 917 35 541, eller e-post [email protected]

Kvalifikasjoner

Det er en fordel om du har kunnskap om utvikling av organisasjoner, ledere og medarbeidere og har erfaring fra både strategisk og operativt HR-arbeid. Har du i tillegg erfaring med å bygge et godt arbeidsmiljø og en prestasjonsorientert kultur, samt erfaring med konflikthåndteringer og vanskelige samtaler er det et pluss. Ledererfaring er en fordel.

Det er nødvendig at du har relevant utdanning på masternivå eller minimum bachelornivå kombinert med relevant erfaring, har evne til å kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og har gode IT kunnskaper.

Personlige egenskaper

Vi vil legge vekt på personlig egnethet for stillingen og søker etter en medarbeider som brenner for arbeid med å utvikle mennesker og organisasjoner. Hvis du motiveres av å spille andre god, kan dette være jobben for deg!

Stillingen innebærer utstrakt samhandling med andre deler av organisasjonen og tidvis eksterne samarbeidspartnere. Det legges derfor vekt på å ha en profesjonell servicekultur og evne til å jobbe fleksibelt, men samtidig effektivt. Du må kunne jobbe samlende, skape dialog og bidra til et jobbfellesskap og en helhetlig administrasjon. Samtidig krever stillingen stor grad av selvstendighet og initiativ. Stillingen vil håndtere mange ulike problemstillinger og det er nødvendig med analytiske ferdigheter og evne til å ta et brukerorientert perspektiv og møte brukerne med kompetanse.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434 eller seniorrådgiver, kode 1364, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS