Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver / seniorrådgiver innen næringslivssamarbeid - Handelshøgskolen

Søknadsfrist: 08.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Vil du bidra til en god dialog mellom næringsliv og akademia? Er du opptatt av og har erfaring med kommunikasjon, formidling, profilering og rekruttering?

Da søker vi deg som medarbeider ved Handelshøgskolen ved UiT!

Vi har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved Handelshøgskolen for snarlig tiltredelse. Stillingen vil få et særlig ansvar for samarbeid med arbeids- og næringsliv i landsdelen, og vil ha arbeidssted ved campus Tromsø.

Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved UiT er del av et tverrfaglig miljø ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Gjennom fremdragende forskning og utdanning, skal Handelshøgskolen være en drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling i nordområdene.

Vår faglige virksomhet er lokalisert ved fire campuser i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik der vi tilbyr attraktive studier hvor studentene utfordres til å være aktive, nysgjerrige og ambisiøse. Totalt teller vi 150 ansatte i hel- og delstillinger og ca. 2500 programstudenter fordelt på 18 studieprogrammer innenfor mellom annet master og bachelor i økonomi- og administrasjon, samfunnsøkonomi, ledelse, innovasjon og marked, bachelor i regnskap og revisjon, erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA), erfaringsbasert master i ledelse samt deltidsstudium i prosjektledelse.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil inngå i den administrative staben ved Handelshøgskolen og sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Prosjektleder for nettportal mot nærings- og arbeidsliv. Portalen er under etablering og stillingen vil få ansvar for innhold, oppfølging, drift og rekruttering
 • Dialog med arbeids- og næringsliv/etablering av gode arenaer for samhandling
 • Skape synlighet og god profilering av Handelshøgskolen
 • Intern og ekstern kommunikasjon
 • Tilrettelegging for faglig formidling
 • Karriereveiledning/kursing av studentene
 • Utvikling og oppdatering av nettsidene

Endringer i arbeidsoppgavene må påregnes i takt med videreutvikling av Handelshøgskolen og Fakultetet. Kontorsjef er nærmeste overordnede.

Kontakt

Kontakt:

for nærmere opplysninger om stillingen.

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse:

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole, minimum bachelorgrad
 • Prosjektledererfaring
 • Erfaring med profilering og rekruttering
 • Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • Meget god fremstillingsevne i norsk, både skriftlig og muntlig samt gode engelskkunnskaper

Fordel ved ansettelse:

 • God digital kompetanse og forståelse
 • Erfaring med karriereveiledning
 • Nettverkserfaring/god relasjonsbygger
 • God kjennskap til privat sektor

Personlige egenskaper vi søker:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert fokus
 • God gjennomføringsevne
 • Håndterer høyt arbeidstempo i perioder
 • Positiv og engasjert og ser viktigheten av å bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode kontorfasiliteter i nytt bygg
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434 eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS