Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver / seniorrådgiver innen ekstern forskningsfinansiering

Søknadsfrist: 04.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for forskning, utdaning og formidling

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet (UiT) er Norges fremste universitet innen arktisk forskning – i skjæringspunktet mellom nordområdenes muligheter og den grenseløse vitenskapen. Vi befinner oss i en region med rike naturressurser, arktisk nærhet, flerkulturelle samfunn, spredt bosetting og tunge eksportnæringer; i en verden der forskning og utdanning internasjonaliseres i stadig større utstrekning.

Ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet er det ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver knyttet til Faggruppe for forskning og innovasjon, UiTs fellesadministrasjon. Faggruppens ansatte har arbeidsoppgaver innenfor ulike forskningsadministrative felt. Arbeidssted er Tromsø.

Vår nye medarbeider vil være aktiv i arbeidet med å realisere UiT sine mål for EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Den som tilsettes vil få varierte arbeidsoppgaver som krever utstrakt samarbeid med andre og høy grad av fleksibilitet. Personlig egenhet vil derfor tillegges betydelig vekt.

Arbeidsoppgaver

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Søknadsstøtte om forskningsfinansiering fra EUs rammeprogram
 • Koordinere søknadsinitiativ til EU
 • Analysearbeid relatert til EU-søknader og -prosjekter ved UiT
 • Bidra til kompetansebyggende tiltak innen ekstern finansiering
 • Delta i utvikling av strategier for ekstern finansiering
 • Legge til rette for nettverksbygging internt og eksternt
 • Foreta generell saksbehandling, utredninger og analyser av strategisk betydning
 • Lederstøtte

Du må regne med noe reiseaktivitet i stillingen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av tittel navn:

Kvalifikasjoner

Du må:

 • Ha utdanning på minimum mastergradsnivå
 • Evne og ha lyst til å utvikle tjenestene og kompetansen innen arbeidsområdet
 • Ha forståelse for hvordan forskning og utvikling drives
 • Kunne kommunisere muntlig og skriftlig på både norsk/skandinavisk og engelsk. Særlig sterke søkere uten skandinavisk språk (som kommuniserer godt på engelsk) vil kunne vurderes. Det kreves da at vedkommende tilegner seg gode norsk-kunnskaper innen tre år.

Det er en fordel om du har en eller flere av følgende:

 • God kjennskap til universitetssektoren og forskningsfinansiering
 • Erfaring fra forskning og/eller forskningsdrevet utvikling
 • Relevant administrativ erfaring
 • PhD

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen