LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver i praksisadministrasjonen - Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Søknadsfrist: 07.03.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Stillingen inngår i et praksisteam på instituttet og den som ansettes forventes å arbeide tett med andre medlemmer av teamet for slik å kunne gi et praksisstudium med høyest mulig kvalitet til utdanninger med obligatorisk praksis.

Instituttet er, sammen med Universitetet i Oslo, vertskap for ProTed – landets første Senter for fremragende lærerutdanning ut 2021. Et utviklingsområde i ProTed er Universitetsskoleprosjektet hvor utdanning og praksisfelt samarbeider tett om å utvikle praksisstudiet igrunnskolelærerutdanningen. Pr nå er det ti universitetsskoler i Tromsø og tre i Alta. Den som tilsettes i stillingen skal blant annet videreføre og utvikle det allerede tette samarbeidet med universitetsskolene. Dette arbeidet er særdeles viktig for å kunne utdanne de beste lærerne. Etter 2021 vil stillingen kunne få andre oppgaver. Instituttet har også etablert lignende samarbeid med trevideregående skoler og med seks barnehager. Denne stillingen vil virke i tett samarbeid med disse utviklingsmiljøene.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle partnerskap med skoler og barnehage, herunder inngår universitetsskoler
 • bidra til utvikling av praksissamarbeid, både innad i lærerutdanning og i samarbeid med skoleeier
 • rapportering
 • arbeide tett med praksisadministrasjonen på instituttet

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kontorsjef Trude Steingård:

eller rådgiver Geir Gabrielsen:

Kvalifikasjoner

Relevant utdanning på master nivå.

Det er nødvendig med skoleerfaring/god kunnskap om norsk skole Det er et fordel med kjennskap tilnorsk lærerutdanning.Det kreves gode kommunikasjonsevner og godt norsk språk.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver/seniorrådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434 eller 1363, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS