LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Controller / virksomhetsøkonom - Avdeling for organisasjon og økonomi

Søknadsfrist: 14.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet søker økonom til økonomistyring på virksomhetsnivå. Både erfarne og nyutdannede økonomer er aktuelle for stillingen.

Stillingen inngår i universitetets sentrale faggruppe for økonomistyring, og vil blant annet arbeide med langtidsbudsjettering, investeringsplaner, rapportering, saksbehandling og lederstøtte for avdelingsledere, fagmiljøer og universitetsledelsen.

Stillingen inngår i Seksjon for økonomi og innkjøp under Avdeling for organisasjon og økonomi, som er en del av Fellesadministrasjonen. Seksjonen har et fagmiljø på ca. 21 ansatte som har ansvar for økonomistyring og større anskaffelsesprosesser for hele universitetet.

Arbeidsoppgaver

Seksjonens oppgaveportefølje inngår blant annet:

 • Rapportering, analysearbeid og internkontroll
 • Budsjettfordeling og utarbeidelse av investeringsplaner
 • Saksbehandle saker for universitetsstyret
 • Utarbeide retningslinjer og rutiner
 • Delta aktivt i utviklingsarbeid på økonomiområdet
 • Eierskapsforvaltning av universitetets interesser i aksjeselskaper

Seksjonen bidrar også med lederstøtte og økonomioppfølging på ulike områder av universitetets virksomhet.

Arbeidsoppgavene vil både være av operativ og strategisk karakter, og det vil bli satt sammen en oppgaveportefølje ut fra avdelingens behov og søkers kvalifikasjoner. Det er særlig behov for å styrke strategisk økonomistyring knyttet til langtidsbudsjettering.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

faggruppeleder Elin K. Andersen

eller seksjonssjef Geir Sørensen

Kvalifikasjoner

Det kreves mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag, fortrinnsvis siviløkonom eller tilsvarende. Erfaring fra tilsvarende stillinger, samt relevant studieretning for nyutdannede økonomer, vil være av betydning.

I tillegg vurderes:

 • Resultater fra arbeidsliv eller utdanningen
 • Evner til å lede og gjennomføre oppgaver i samarbeid med andre
 • Gode evner til å lære og formidle kunnskap
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
 • Trening i arbeidstiden
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskass

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS