LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Rådgiver / Seniorrådgiver - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Søknadsfrist: 12.02.2023

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig stilling som Rådgiver/Seniorrådgiver

Om stillingen

Fakultetet for helse- og sosialvitenskap er gitt et viktig og overordnet samfunnsmandat gjennom sitt ansvar for utdanning, formidling samt forskning innenfor helse og sosialfagsområdet. Fakultetets studieportefølje gjenspeiler samfunnsmandatet og tilbyrspennende studium innen sykepleie, vernepleie, barnevern, radiografi samt arkitektonisk lysdesign. I tillegg har vi landets eneste optikerutdanning.

Vi har nå ledig 100 % fast stilling som fakultetsrådgiver. Stillingen er tilknyttet fakultetsadministrasjonen med i underkant av 30 kunnskapsrike, dyktige og engasjerte ansatte, hvor de fleste inngår i en egen studieadministrativ seksjon. Denne stillingen har fakultetsdirektør som sin nærmeste overordnede.

Hovedarbeidssted er fortrinnsvis Drammen, men arbeidssted på et av de tre andre campusene HS har sin hovedaktivitet, Porsgrunn, Vestfold (Bakkenteigen) og Kongsberg vil kunne vurderes. Reising særlig mellom campus vil måtte påregnes.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Vi søker en engasjert medarbeider som hovedsakelig vil ha tilrettelegging for studenter, samt kvalitetsarbeid i sin oppgaveportefølje. Vår nye fakultetsrådgiver trives i en hektisk arbeidshverdag og motiveres av å jobbe med strukturer, saksbehandling og rutinerpå den ene siden, samtidig som en har ansvar for utviklingsarbeid innenfor sine ansvarsområder. Vår nye medarbeider må ha en proaktiv tilnærming til sin oppgaveportefølje og ønske om å både initiere prosesser der det trengs, men også aktivt tilby støtte der det ernaturlig.

 • Saksbehandle og følge opp kompliserte tilretteleggingsaker gjennom hele året på alle fakultetets studieprogram, i tett samarbeid med programmets faglige ledelse.
 • Videreutvikle gode rutiner for tilretteleggingsaker ved HS og ytterligere systematisere arbeidet med tilrettelegging både innen saksbehandling og videre oppfølging av studentene.
 • Utvikle og sørge for at både faglige og administrativt ansatte tar i bruk en digital «tilretteleggingsbank» bestående av oppdaterte rutinebeskrivelser, oversikt over ulike tilretteleggingstiltak med mer.
 • Initiere og gjennomføre ulike kompetansehevende tiltak innen tilrettelegging for ansatte på fakultetet.
 • Være en proaktiv ressursperson for faglig og administrativt ansatte i saker om tilretteleggingsspørsmål
 • Koordinere, systematisere og aktivt støtte oppunder arbeidet med periodiske evalueringer
 • Bistå med utredninger og utarbeidelse av rapporteringer i henhold til institusjonell virksomhetsstyring (utviklingsplaner, årsrapport med mer).
 • Bistå i fakultetets studieporteføljearbeid (oppfølging av rutiner i kvalitetssystem, utredninger, saksbehandling av årlig porteføljearbeid med mer).
 • Delta i aktuelle nettverk og fora (både interne og eksterne).
 • Utføre øvrige løpende oppgaver i samarbeid med fakultetsledelsen.

Tilretteleggingsoppgavene og den videre utviklingen av strukturer og rutiner vil særlig måtte vektlegges den første tiden. Ulike institusjonelle utviklingsprosjekter kombinert med innarbeidede strukturer og rutiner vil med tiden kunne endre innretningen på oppgavene innen tilrettelegging.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå.
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • Bør ha kjennskap til universitets og høyskolesektoren, universitetsloven og forvaltningsloven.
 • Bør ha kunnskap og erfaring fra offentlig forvaltning og studieadministrativt regelverk.
 • Relevant saksbehandlererfaring.
 • Det er ønskelig med veiledningskompetanse.
 • Det er ønskelig med erfaring fra utviklingsarbeid i komplekse organisasjoner.
 • God forståelse for administrative systemer.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Nytenkende, initiativrik og med en sterk gjennomføringsevne.
 • Strukturert og med god evne til å se helhet, planlegge og prioritere løpende arbeid.
 • God evne til å bygge solide og positive samarbeidsrelasjoner.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver (SKO 1434): NOK: 526 100 -648 700 . Seniorrådgiver (1364): NOK 573 900 –790 100.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS