LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Juridisk rådgiver / seniorrådgiver - Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 04.01.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.Les mer om oss på uit.no/helsefak

Fast stiling som juridisk rådgiver/seniorrådgiver

Om stillingen

Du vil jobbe med utfordrende og varierte oppgaver innen helseforskning, personvern/GDPR og avtalerett. Du vil få et særskilt ansvar for fakultetets befolkningsundersøkelser.

Stillingen tilhører Prosjektkontoret i Seksjon for forskning, utdanning og formidling ved Det helsevitenskapelige fakultet. Faggruppen på 18 personer jobber tett sammen med forskere innen alle våre fagområder: Idrett, barn og unges psykiske helse, samfunnsmedisin, medisinsk biologi, klinisk medisin, farmasi, klinisk odontologi, psykologi, helse- og omsorgsfag og vernepleie. Du vil bli kjent med mange flotte forskere i denne jobben.

Hverdagen hos oss kan være hektisk og vi forventer at du er selvgående, men du vil jobbe tett sammen med fakultetets øvrige jurister som hjelper hverandre med å finne de gode løsningene.

Arbeidssted er UiT campus Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Som rådgiver/seniorrådgiver vil du gi råd til instituttene og fakultetsledelsen i juridiske spørsmål innenfor forskning.

Du vil blant annet jobbe med:

 • Utredning og behandling av saker innenfor områdene helseforskning, personvern/GDPR, avtalerett og forvaltningsrett m.m.
 • Avtaler om forskningssamarbeid og avtaler etter personvernlovgivningen
 • Interne opplæringsaktiviteter og rutineutvikling
 • Lederstøtte innen flere juridiske områder

Stillingen vil ha særlig ansvar for juridiske problemstillinger knyttet til befolkningsundersøkelser og biobank, men vil også gi juridisk rådgivning i andre saker på fakultetet. Andre oppgaver må påregnes.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

 • seksjonsleder Ståle Liljedal, [email protected], telfon: 77 64 67 52
 • eller nestleder Jannicke Persen, [email protected], telefon. 77 62 31 81
 • Jon Terje Hellren Hansen, David Jensen

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse:

 • Cand.jur./Master i rettsvitenskap
 • Meget god fremstillingsevne i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig

Fordel for ansettelse:

 • Erfaring fra offentlig saksbehandling, fortrinnsvis innen forskning, utdanning og/eller helseforetak
 • Erfaring med internrevisjon og/eller internkontroll
 • Kjennskap til en eller flere av følgende fagområder: kontraktsrett, helseforskningsrett, personopplysningsrett/GDPR, informasjonssikkerhet, forvaltningsrett
 • Gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper vi søker:

 • Gode analytiske evner
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Kvalitetsbevisst og utviklingsorientert
 • Serviceinnstilt og god i samarbeidssituasjoner

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Stor organisasjon med mange spennende muligheter
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Fleksitid og god balanse mellom jobb og fritid
 • Gunstige ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • Moderne fasiliteter i et flott bygg ved campus Tromsø
 • Gode velferdsordninger, som trening i arbeidstida, treningslokaler på campus, bedriftsidrettslag, fortrinn til barnehageplass og mulighet for delvis hjemmekontor
 • Kake hver fredag!

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS