Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor i akvatisk toksikologi

Søknadsfrist: 01.11.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier fra bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene biologisk kjemi, kjemi og miljø. Instituttet har ansvar for all grunnleggende kjemiundervisning ved fakultetet. Det er i dag omlag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 230 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig en toårig stilling som postdoktor i akvatisk toksikologi ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi. Stillingen er ledig fra 1. april 2021.

Stillingen er innenfor feltet toksikologi i vann med sikte på å evaluere tilstedeværelsen og effekten av forurensninger i fremmarsj i det marine miljøet ved hjelp av molekylære verktøy, dvs. transkriptomikk, proteomikk og metabolomikk. Prosjektet vil kreve betydelig metodeutvikling.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Den som ansettes vil være knyttet til forskningsprosjektet SANOCEAN.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Ansettelsen gjelder for to år med kun forskningsaktiviteter.

Kvalifikasjoner

Du må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging.

Du må ha:

 • doktorgrad innenfor biologi, miljøvitenskap eller miljøtoksikologi. Doktorgraden må være fullført innen tiltredelsesdato.
 • erfaring med molekylære verktøy som RNA-sekvensering, proteinanalyser, metabolomics, biologiske effekter på utviklings- eller atferdsnivå
 • erfaring med å bruke moderne analytiske instrumenter, inkludert LC-MS/MS eller GC-MS (erfaring med begge instrumenter vil være er en fordel).
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Videre vektlegges:

 • erfaring med håndtering og analyse av store datasett ved hjelp av bioinformatikk.
 • kompetanse med akvatiske modellorganismer, for eksempel zebrafish, er en ekstra fordel for stillingen, inkludert embryoeksponering gjennom mikroinjeksjoner.
 • innsendte vitenskapelige arbeid
 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet og forskingsrelatert relevans
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • at du kan arbeide strukturert med stor grad av selvstendighet og bidra til fellesskapets beste ved å være behjelpelig med veiledning av forskere med mindre erfaring
 • kvalifikasjonser innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiamse for forskning

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 523 200 - 542 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent, tlf: +47 51 83 11 91, e-post: [email protected].

Generell informasjon

Ansettelse i åremålsstilling som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

UiS har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med informasjon om relevant utdanning og erfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektbeskrivelse- og plan
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad
 • publikasjonsliste
 • inntil 10 publikasjoner
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS