TANNHELSETJENESTENS KOMPETANSESENTER - ROGALAND HAR EN LEDIG SPENNENDE STILLING!

Stipendiat / Postdoktor knyttet til prosjekt om oral helse hos innsatte i fengsel

Søknadsfrist: 01.03.2021

Tannhelsetjenestens kompetansesenter - Rogaland

Tannhelsetjenestens kompetansesenter - Rogaland (TkRog) er ett av fem regionale odontologiske kompetansesentre som driver med forskning, fagutvikling og systematisk kvalitetsforbedring i den offentlige tannhelsetjenesten. Sentrene tilbyr også odontologiske spesialisttjenester i alle regioner. TkRog eies av Tannhelse Rogaland.

Stilling som stipendiat/postdoktor knyttet til prosjekt om oral helse hos innsatte i fengsel.

Om stillingen

Forskningsavdelingen ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland (TkRog) er i vekst, og vi søker nå etter en engasjert stipendiat eller postdoktor til vårt forskningsprosjekt om oral helse for innsatte i fengsel. TkRog har gjennomført en pilotstudie på orale helse for innsatte i fengsel. I pilotstudien testet vi en intervensjon som skulle hjelpe de innsatte å ta bedre vare på egen tannhelse. Resultatene fra pilotstudien var svært positive, og vi er nå i gang med et større prosjekt for å kartlegge oral helse og teste intervensjonen i større skala. Personen som ansettes vil delta i videre utvikling og gjennomføring av prosjektet som del av et tverrfaglig team av forskere hos TkRog. Aktuelle kandidater vil få tilsendt mer informasjon om prosjektet som forberedelse til intervju. Stillingen er et 100% engasjement i 2-3 år.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid knyttet til prosjektet "Oral helse for innsatte i fengsel".
 • Formidle og publisere forskning knyttet til prosjektet.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant master- eller doktorgrad, fortrinnsvis innen odontologi, helsefag, sosialfag eller psykologi.
 • For søkere til stipendiatstilling må karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.
 • God kunnskap om og erfaring med kvalitativ og/eller kvantitativ metode.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og/eller engelsk.
 • Grunnleggende IKT-kunnskaper og evne til å tilegne seg ny kunnskap.

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for forskning.
 • Initiativ og selvstendighet.
 • Systematisk, strukturert og målrettet.
 • Gode samarbeidsevner, og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Høy faglig og personlig integritet.
 • Evne til å bygge relasjoner.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Fylkeskommunen har gode pensjonsordninger.
 • Etterutdanning og kurs for faglig og personlig utvikling.
 • Meningsfull, samfunnsnyttig og variert arbeidsdag.
 • Bredt faglig nettverk og gode samarbeidspartnere.
 • Hyggelige kollegaer.
 • Et inkluderende arbeidsmiljø.
 • Fine kontorlokaler med gode fasiliteter.
 • Introduksjonsprogram og fadder til alle nyansatte.
 • Bedriftsidrettslag og kunstforening.

Forskningsavdelingen har en overvekt av kvinner og vi oppfordrer derfor spesielt menn til å søke. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Hjemmeside

Les mer her.

Powered by Labrador CMS