TANNHELSETJENESTENS KOMPETANSESENTER - ROGALAND HAR EN LEDIG SPENNENDE STILLING!

Stipendiat / postdoktor knyttet til prosjekt om oral helse hos eldre

Søknadsfrist: 01.03.2021

Tannhelsetjenestens kompetansesenter - Rogaland

Tannhelsetjenestens kompetansesenter - Rogaland (TkRog) er ett av fem regionale odontologiske kompetansesentre som driver med forskning, fagutvikling og systematisk kvalitetsforbedring i den offentlige tannhelsetjenesten. Sentrene tilbyr også odontologiske spesialisttjenester i alle regioner. TkRog eies av Tannhelse Rogaland.

Stilling som stipendiat/postdoktor knyttet til prosjekt om oral helse hos eldre.

Om stillingen:

Forskningsavdelingen ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland (TkRog) er i vekst, og vi søker nå etter en engasjert stipendiat eller postdoktor til prosjektet ‘SmartJournal for bedre oral helse hos eldre’.

Forskere ved TkRog har utviklet appen SmartJournal som skal gjøre det enklere for pleiepersonell å ivareta munnhelse hos pleietrengende eldre. Appen skal testes i ulike studier. Innledende testing er nylig igangsatt på sykehjem i Stavanger-regionen. Personen som ansettes skal delta i videre utvikling og gjennomføring av studier i dette prosjektet. Vedkommende vil inngå i et tverrfaglig team av forskere hos TkRog. Aktuelle kandidater vil få tilsendt mer informasjon om prosjektet som forberedelse til intervju.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid knyttet til SmartJournal-prosjektet.
 • Formidle og publisere forskning knyttet til prosjektet.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant master- eller doktorgrad, fortrinnsvis innen odontologi, helsefag, sosialfag eller psykologi.
 • For søkere til stipendiatstilling må karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.
 • God kunnskap om og erfaring med kvalitativ og/eller kvantitativ metode.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og/eller engelsk.
 • Grunnleggende IKT-kunnskaper og evne til å tilegne seg ny kunnskap.

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for forskning.
 • Initiativ og selvstendighet.
 • Systematisk, strukturert og målrettet.
 • Gode samarbeidsevner, og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Høy faglig og personlig integritet.
 • Evne til å bygge relasjoner.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Fylkeskommunen har gode pensjonsordninger.
 • Etterutdanning og kurs for faglig og personlig utvikling.
 • Meningsfull, samfunnsnyttig og variert arbeidsdag.
 • Bredt faglig nettverk og gode samarbeidspartnere.
 • Hyggelige kollegaer.
 • Et inkluderende arbeidsmiljø.
 • Fine kontorlokaler med gode fasiliteter.
 • Introduksjonsprogram og fadder til alle nyansatte.
 • Bedriftsidrettslag og kunstforening.

Forskningsavdelingen har en overvekt av kvinner og vi oppfordrer derfor spesielt menn til å søke. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Hjemmeside

Les mer her.

Powered by Labrador CMS