Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Overingeniør - Institutt for teknologi og sikkerhet

Søknadsfrist: 21.06.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi/Institutt for teknologi og sikkerhet

Om stillingen

Ønsker du å jobbe på ett av Norges største universiteter? Er du serviceinnstilt, systematisk, har stor arbeidskapasitet og har et ønske om å bidra? Kan dette være jobben for deg?

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi er det ledig fast 100 % stilling som overingeniør. Stillingen er tilknyttet Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS).

ITS er organisert under Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Instituttet har ca. 80 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger, og det er ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfartsfag, nautiske fag, ingeniørfag og sikkerhetsfag.

Stillingen inngår i et team sammen med de øvrige laboratorieingeniørene ved instituttet. Nærmeste leder er kontorsjef. Lab. teamet er en støttefunksjon for utdanning og forskning ved ingeniørutdanningene både ved NT-fakultetet og IVT-fakultetet i Tromsø.

Arbeidssted for stillingen er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Drift, vedlikehold og utvikling av laboratorieutstyr til undervisning og forskning ved instituttene
 • Assistere forelesere/forskere ved laboratorieøvelser/praktiske oppgaver
 • Assistere forelesere/forskere og studenter om bruk av teknisk utstyr
 • Bistå studenter i forbindelse med prosjektarbeid der de trenger veiledning og praktisk støtte

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Lab. koordinator Ståle Antonsen, Telefon: 77 66 03 31, mobil 404 60 896, E-post: [email protected] eller
 • Instituttleder ved Instiutt for automasjon og prosessteknologi Tor Schive, Telefon: 77 66 03 57, mobil 988 00 724, E-post: [email protected]

Institutt for teknologi og sikkerhet

Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø er en interessant og spennende arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø for ansatte og et godt læringsmiljø for studenter. Instituttet har en viktig rolle som kompetanseleverandør for arbeidslivet i regionen gjennom utdanning, forskning og etter- og videreutdanning. Våre studenter setter pris på at instituttet har et nært samarbeid med næringslivet underveis i studiet.

Tromsø er velkjent som en aktiv by med flere internasjonale kulturaktiviteter, så som film- og musikkfestivalene Tromsø Internasjonale Filmfestival og Nordlysfestivalen. Tromsø har en spennende natur med rike turmuligheter både sommer og vinter, og en vennlig og åpen internasjonal befolkning.

Kvalifikasjoner

Det kreves 3-årig ingeniørutdanning innenfor fagområdet automasjon.Søkeren må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.

Fordel for ansettelse

 • Relevant arbeidserfaring
 • Generelle IT- kunnskaper
 • Gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Utadvendt, selvstendig og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner
 • Er motivert for faglig utvikling innen stillingens fagområde

Ved vurdering av den best kvalifiserte, vil det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med stort fokus på medarbeiderskap og arbeidsglede
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger, eks trening i arbeidstiden

Lønn etter statens regulativ 1087 overingeniør. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen