LEDIG STILLING VED UNIS

Ressurskoordinator (overingeniør)

Søknadsfrist: 22.09.2021

UNIS

UNIS er verdens nordligste utdanningsinstitusjon, lokalisert i Longyearbyen på Svalbard. UNIS har teknisk og vitenskapelig utstyr, laboratorier og infrastruktur egnet for undervisning og forskning innen arktisk naturvitenskap og teknologi for sjø, land og atmosfære. Fagavdelingene omfatter arktisk biologi, -geofysikk, -geologi, og -teknologi.


All utdanning gis på engelsk, og omlag halvparten av ansatte og studenter er fra utlandet. UNIS er et statlig aksjeselskap. UNIS skal gjennom sin virksomhet bidra til samfunnsutviklingen i Longyearbyen og på Svalbard i tråd med de overordnede målene for norsk svalbardpolitikk. Administrasjonsspråket er norsk.


Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2400 innbyggere og har et godt tjenestetilbud, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv.

Om stillingen

Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) har ledig fast stilling som ressurskoordinator.

Stillingen ligger i Seksjon for feltoperasjon og sikkerhet, som består av 12 personer. Stillingen rapporterer til Seksjonssjefen.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for overordnet drift- og vedlikeholdsplan ved seksjonen.
 • Lede planlegging for tildeling av ressurser til sikkerhetskurs, feltarbeid og daglig drift
 • Støtte seksjonsleder med bemanningsplan og timefordeling
 • Budsjettansvar for fagområdet
 • Stedfortreder for seksjonsleder
 • Leder for daglig materiellhåndtering tilknyttet feltarbeid
 • Drifte og følge opp rutiner for systematisk materiellkontroll
 • Samarbeide med økonomiseksjonen med fakturering, rapportering og andre fellestjenester tilknyttet feltressursene

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav

 • Fagskole eller høyere utdanning innenfor logistikk, ledelse eller administrasjon. Annen relevant realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Førerkort klasse B
 • Erfaring innenfor bruk av Microsoft 365
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Gode digitale kunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med opphold og bevegelse i høy-arktisk miljø
 • Truckfører og maskinførerbevis
 • Microsoft PowerApps og PowerBI
 • CIM eller andre krise/ beredskapsverktøy
 • Kjennskap til ISO 9001

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, strukturert og systematisk
 • Gode samarbeidsegenskaper og serviceinnstilling

Kvinner oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

UNIS kan tilby en utfordrende og variert jobb, i et spennende, trivelig og internasjonalt miljø. I Tillegg vil man som ansatt ved seksjonen delta på årlige sikkerhetskurs og sertifiseringer som er nødvendig for stillingen.

Som ansatt er man medlem i Statens Pensjonskasse. Vi tilbyr også gode forsikringsordninger, betalt reise- og flyttekostnader ved oppstart i stillingen og tjenestebolig.

Ansettelse er i stillingskode 1087 overingeniør i statens regulativ, avlønning etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Vaktordning kan påregnes og godtgjøres per dags dato med kr 8000 per uke. I tillegg til lønnen ytes et Svalbardtillegg tilsvarende kr 34 560 årlig. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden på 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 8,2 %.

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til:

Det er mulig å be om å få navnet / søknaden unntatt offentligheten i hht offentlighetsloven § 25. Ønsket må i tilfelle begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at skulle ønsket ikke bli tatt til følge, vil søkeren bli kontaktet å få mulighet til å trekke søknaden.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS