Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Overingeniør i reguleringsteknikk / instrumentering / måleteknikk

Søknadsfrist: 13.04.2020

University of Stavanger

The University of Stavanger (UiS) has about 12,000 students and 1,800 employees. We are the only Norwegian member of the European Consortium of Innovative Universities. The university has high ambitions. We will have an innovative and international profile, and will be a driving force in knowledge development and in the process of societal change. Together with our staff and students, we will challenge the well-known and explore the unknown.


Institutt for data- og elektroteknologi er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og tilbyr studier og driver forskning innenfor data- og elektrofag. Det er i dag 40 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 520 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter overingeniør i reguleringsteknikk/instrumentering/måleteknikk til laboratoriene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi.

Den som ansettes skal bidra med god og relevant veiledning i laboratoriet både for studenter og ansatte. Arbeidsoppgavene er meget varierte og inkluderer samarbeid på tvers av avdelinger i et internasjonalt miljø. Vi ønsker en nysgjerrig person som følger med i fagområdet, som ønsker videreutvikling både for seg selv og vår aktivitet.

Hovedoppgaver

 • veiledning og undervisning på laboratorier av studenter, stipendiater og andre ansatte
 • utvikling, drift og vedlikehold av laboratorier og -utstyr
 • forskningsstøtte i relevante fagområder
 • ivareta helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS-K)

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • bakgrunn i reguleringsteknikk, instrumentering eller måleteknikk
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy, herunder Matlab, Python, LabVIEW
 • god muntlig og skriftlig fremstillingevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1087, kr 532.300 - 584.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf 51833525, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Stavanger har få kvinner i ingeniørstillinger og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen