LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Overingeniør i maskin og materialteknologi

Søknadsfrist: 03.02.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor offshoreteknologi, marin- og undervannsteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, bygg- og konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har en høy internasjonal profil med ansatte og studenter fra hele verden. Det er i dag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 660 studenter ved instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter overingeniør i maskin og materialteknologi til laboratoriet knyttet til Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ved Det naturvitenskapelige fakultet.

Den som ansettes vil få ansvar for instituttets materialrelaterte programvare og hardware. Stillingen er sentral i undervisning og veiledning i bruk av utstyr, kjemikalier og programvare.

Hovedoppgaver

 • undervise studenter i laboratoriene med særskilt ansvar for preparering av materialprøver og lysmikroskopi
 • sørge for sikker behandling av kjemikalier
 • veilede og undervise i bruk av utstyr
 • skaffe materialer for undervisning og prosjekter
 • vedlikeholde instituttets utstyr, foreslå investeringer og bistå ved innkjøp av nytt utstyr
 • bistå i forsknings- og utviklingsaktiviteter
 • bistå med oppbygning av forsøksutstyr

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå.
 • relevant erfaring med forsøksoppsett og forskning
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy og evne til å raskt sette seg inn i spesielle programvare til forskjellig utstyr
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • førerkort klasse B

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er nysgjerrig og følger med på hva som finnes av tekniske muligheter innenfor maskin- og materialteknologifagene
 • har erfaring fra fagområdene kjemi, korrosjon og mikroskopi
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet .

Vi søker flere kvinner til laboratoriene knyttet til instituttet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.301, kode 1087, kr 532 000 - 584 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf: +47 51 83 11 91, e-post: [email protected].

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS