Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Informasjonssikkerhetsansvarlig (CISO)

Søknadsfrist: 13.07.2020

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.


SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

For å håndtere et stadig mer utfordrende trusselbilde for informasjonssikkerhet, økte sikkerhetskrav til offentlige virksomheter og ivaretakelse av SSBs store datamengder, søker vi etter informasjonssikkerhetsansvarlig CISO (chief information security officer).

Som informasjonssikkerhetsansvarlig vil du lede og koordinere arbeidet med informasjonssikkerhet i SSB. Du vil også ha ansvar for forebyggende sikkerhet og beredskap etter sikkerhetsloven. Du vil arbeide tett med SSBs kompetente miljøer innen bl.a. virksomhets- og IT-arkitektur, IKT-sikkerhet, informasjonssikkerhet, personvern og beredskap.

Som informasjonssikkerhetsansvarlig vil du betjene hele organisasjonen og rapportere faglig til toppledelsen. Stillingen er for tiden plassert i Avdeling for administrasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Lede utvikling og implementering av policy for informasjonssikkerhet
 • Være toppledelsens rådgiver innenfor informasjonssikkerhet og varsle om viktige hendelser og endringer i trusselbildet
 • Ha ansvar for gjennomføring av overordnede oppgaver innenfor informasjonssikkerhet og forebyggende sikkerhet, og gjennom dette sikre ivaretakelse av relevante lover og forskrifter
 • Styre, koordinere og overvåke sikkerhetsarbeidet, og ivareta en helhetlig situasjonsforståelse av risikoer og utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet
 • I samarbeid med ledelsen og øvrige sikkerhetsfunksjoner, sørge for at SSB har et fullverdig styringssystem for informasjonssikkerhet, og følge opp aktiviteter som f.eks. avviksbehandling, sikkerhetsrevisjoner og risikostyring internt og eksternt
 • Bidra til å videreutvikle sikkerhetskulturen i SSB og sørge for gjennomføring av kompetansetiltak innenfor informasjonssikkerhet for ansatte

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som er faglig dyktig, og evner å håndtere et komplekst og dynamisk sikkerhetsbilde.

Du må ha:

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på universitets-/høyskolenivå
 • Erfaring fra komplekse organisasjoner der informasjonssikkerhet og sensitive data er virksomhetskritisk
 • Erfaring med styringssystem for informasjonssikkerhet og risikostyring basert på ISO27001 eller tilsvarende
 • Være oppdatert på nasjonalt og internasjonalt regelverk, utfordringer, utviklingstrekk og løsninger innenfor informasjonssikkerhet

Du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for minimum HEMMELIG i henhold til sikkerhetsloven.

Vi ønsker også at du har:

 • en eller flere sertifiseringer innen revisjon, kvalitet og/eller sikkerhet (f.eks. CISA eller CISM)
 • ledererfaring fra f.eks. prosjektledelse eller linjeledelse
 • erfaring fra og kunnskap om offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe på et strategisk nivå og tenke helhetlig og langsiktig
 • Gode formidlingsevner både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Evnen til å skape engasjement og til å drive prosesser på tvers i organisasjonen
 • Evne til å være selvstendig og løsningsorientert
 • Må kunne presentere i store grupper - også internasjonalt
 • Personlig egnethet for stillingen vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr

Lønn som seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnsspenn som tilsvarer årslønn fra kr 740.000 til kr. 900.000. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse

Lyse og trivelige lokaler i Kongsvinger og Oslo

Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling

En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden

Webcruiter-ID: 4251785341

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon: