Ledig stilling ved SINTEF

EU-koordinator

Søknadsfrist: 13.04.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialvitenskap, bioteknologi, anvendt kjemi og petroleumsteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.

SINTEF Industri har en økende portefølje mot EU og trenger å styrke den sentrale administrative støtten ved instituttet. I dag har vi 1 EU koordinator i Instituttstaben.

Økonomigruppen ved instituttet består i dag av 7 medarbeidere.

Som EU-koordinator vil du sammen med vår nåværende EU-koordinator:

 • ha et hovedansvar for oppfølging av EU-prosjektene i søknads- og etableringsfasen
 • bistå til at alle EU-prosjekter følges opp etter samme struktur ved instituttet
 • ha et hovedansvar for oppdateringer på endring i regelverk fra EU
 • utføre kontroller av regnskapsrapporter som sendes til EU
 • være sparringpartner mot prosjektleder og den lokale avdelingskoordinator vedr EU-prosjekter.
 • være kontaktperson mot SINTEFs sentrale Konsernstab
 • ha adminstrativt koordinatoransvar der SINTEF er koordinator
 • være proaktiv jmf. administrativt regelverk mot kommende rammeprogram
 • ha ansvar for registrering og oppfølging av instituttets prosjekter som gjelder støtteordninger rundt EU-aktivitet (Prosjektetablering, Posisjonering og STIM).
 • være Instituttets ressursperson til den enkelt prosjektleder i forhold til regelverk rundt støtteordningen.

SINTEF bruker prosjekt- og regnskapssystemet Maconomy.

Vi søker deg som har

 • Høyere økonomisk utdanning, gjerne masternivå/Bachelorgrad med relevant arbeidserfaring
 • Erfaring fra økonomifunksjon i prosjektorientert virksomheter
 • Erfaring fra EU-prosjekter
 • Erfaring med bruk av regnskapssystemer, styringsverktøy, Excel og andre relevante IT-verktøy
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsegenskaper

Arbeidssted: Trondheim eller Oslo

100% stilling

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com