LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat innen yrkesutdanningsfeltet

Søknadsfrist: 25.01.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Stipendiatstilling innen yrkesutdanningsfeltet

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig en stipendiatstilling tilknyttet fagfelt/forskningsområdet yrkesutdanning ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning. Stipendiatstillingen finansieres som 100 % stilling i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen er ledig fra 01.09.2021.

Stipendiaten vil være knyttet til forskergruppen «Samarbeid skole arbeidsliv» og forsknings- og innovasjonsprosjektet Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i yrkesfaglærerutdanningen (LUSY). LUSY er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Avdeling for videreutdanning i Viken fylkeskommune, Utdanningsetaten i Oslo, Strømmen videregående skole og Kuben videregående skole. Prosjektet har finansiering fra Norges forskningsråd (NFR).

Les mer om LUSY-prosjektetherLes mer om forskergruppen herLes mer om fakultetet/instituttet her

Arbeidsområde

LUSY-prosjektet har sin bakgrunn i satsingen på lærerutdanningsskoler i den nasjonale strategien «Lærerutdanning 2025» hvor hensikten er å sikre høy kvalitet i praksisopplæring og styrke forsknings- og utviklingssamarbeidet mellom skoler og universiteter/høgskoler med ansvar for lærerutdanning. Innovasjonsmålet i prosjektet er å utvikle forpliktende og varige samarbeidsstrukturer mellom skolene og institutt for yrkesfaglærerutdanning om en best mulig yrkesfaglærerutdanning og yrkesutdanning. Forskningsmålet i prosjektet er å utvikle ny kunnskap om samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt, med fokus på kunnskapsteoretiske, organisasjonsteoretiske og didaktiske perspektiver. Stipendiatstillingen skal utvikle et delprosjekt knyttet til hovedprosjektet.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på prosjektet for å få utfyllende informasjon om prosjektet og innspill til prosjektbeskrivelsen.

For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse, oppfordres interesserte søkere til å melde seg på digitalt prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr 16.12.2020 kl. 15-16.30 på Zoom. Påmelding via denne lenka: påmeldingsfrist er 14.12.2020.

Påmeldte deltagere får tilsendt lenke til Zoom på e-post i forkant av seminaret.

Kvalifikasjoner og vilkår

• Det er krav om fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) medbokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen utdanningsvitenskap, lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå, mer info her. Søkere med utenlandsk utdanning må levere vitnemål på engelsk og utdanningen må være dokumentert godkjent av NOKUT.

• Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag.

• Opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.

• God kjennskap til, og stor interesse for, fag- og yrkesopplæring

• Den som ansettes, må ha gode muntlige og skriftlige kunnskaper i et skandinavisk språk og engelsk.I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

• prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale• prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (tre år)

• prosjektbeskrivelsens relevans for det overordnede LUSY-prosjektet somprosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor)

• vedlagte vitenskapelige arbeider

• andre relevante publikasjoner

• erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse

• erfaring fra undervisning på høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt

• personlige egenskaper

Ønskede egenskaper:

• motivasjon og potensial for forskning innen fag-, yrkes- og profesjonsfeltet

• personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne

• evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt værenytenkende og kreativ

• evne til å jobbe strukturert

• stor arbeidskapasitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr:

• en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet

• tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø

• deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe der prosjektet tilhører

• en arbeidsplass i utvikling

• gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

• gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

- Instituttleder Inger Lise Holen, Telefon: +47 67 23 50 58, Mobil: +47 417 68 899, E-post: [email protected]

- Prosjektleder/ forskergruppeleder/ førsteamanuensis Ann Lisa Sylte, Telefon: +47 67 23 72 86, Mobil: +47 900 65 467, E-post: [email protected]

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, kr 482 200,- per år.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

Sakkyndig komité

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

• søknad, CV og kopier av vitnemål og attester

• prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk.)

• hovedoppgave eller masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner, om relevant.

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 20/09174

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS