LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat innen Cargo Bike Urbanism

Søknadsfrist: 31.01.2024

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Institutt for bygg- og energiteknikk har ledig en åremålsstilling som stipendiat innen Cargo Bike Urbanism som en del av prosjektet "Car-goNE-City." Dette er et tverrfaglig prosjekt finansiert av Driving Urban Transitions-programmet til JPI Urban Europe. En målsetning med dette prosjektet er å bidra med ny kunnskap om delt mobilitet og hvordan lastesykler (Cargo Bikes) kan forbedre bylandskapet som en del av bærekraftige 15-minutters byer. Kandidaten vil være tilknyttet til forskningsgruppen TransFrUrban (Transport, Infrastruktur og Byutvikling). Les mer om forskningsgruppen.

Forskningsområde

Stillingen er knyttet til prosjektet "Car-goNE-City", et prosjekt finansiert av Driving Urban Transitions (DUT) – Sustainable future for city-programmet til JPI Urban Europe. Car-goNE-City er et anvendt forskningsprosjekt som undersøker potensialet til delt lastesykkelmobilitet for å oppnå 15-minutters byer, lavere transportkostnader og redusere privat bilbruk. Målene for prosjektet inkluderer (1) å studere rollen til delt mobilitet i 15-minutters byer; (2) forstå potensialet for delt lastesykkelmobilitet for å redusere bilbruk og støtte multimodale transportsystemer; og (3) engasjere innbyggere i deltakende utforming av delt mobilitet ved bruk av digitale deltakelsesmetoder, gamification, pilotprosjekter og levende laboratorier i seks europeiske byer.

Byer som er involvert inkluderer Gøteborg, Mölndal, Trollhettan (Sverige), Oslo (Norge), Karlsruhe og Konstanz (Tyskland) og Budapest (Ungarn). Dette prosjektet vil generere overgangsveier for små, mellomstore og store europeiske byer for å redusere bilavhengighet og gi politiske anbefalinger om effektiv bruk av delt lastesykkelmobilitet for å oppnå bærekraftige mobilitetsmål.

Stipendiatstillingen i Cargo Bike Urbanism vil fokusere på noen av hovedoppgavene i prosjektet, og jobbe direkte med prosjektpartnere med veiledning og rådgivning fra PhD-veileder ved OsloMet. Kandidatens forskningsprosjekt vil krysse noen av temaene, dataene og/eller metodene i Car-goNe-City-prosjektet.

Stillingen lyses ut for en periode på tre år. Det er et mål at kandidaten skal fullføre doktorgraden innenfor den besluttede tidsrammen. Tiltredelsesdato for stillingen er høst 2024.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

 • Mastergrad i byplanlegging, transportplanlegging, atferdsvitenskap eller bærekraftig utvikling. Graden må inneholde 120 studiepoeng (ECTS).
 • Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

For ansettelse i stillingen stilles følgende karakterkrav:

 • Minimum gjennomsnittskarakter B på emner som inngår i mastergraden.
 • Minimum karakter B på masteroppgave/hovedoppgave.
 • Minimum gjennomsnittskarakter C på emnene som inngår i bachelorgraden. Dersom du har en integrert mastergradsutdanning regnes karakterene fra de tre første normerte studieårene.

Godkjent opptak til doktorgradsprogrammet i ingeniørvitenskap ved Fakultet for teknologi, kunst og design innen tre måneder etter ansettelse er en forutsetning for stillingen. Dersom du allerede har en doktorgrad i nærliggende fagfelt, vil du ikke kvalifiseres for stillingen.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på instituttets helhetlige behov og søkerens potensiale for forskning og eventuelt undervisning innenfor relevante fagfelt.

Generelle kriterier for ansettelse i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Følgende vil bli vurdert som en fordel

 • Kunnskap om byplanlegging, transport og andre emner som er relevante for lastesykler og 15-minutters byer.
 • Kunnskap om deltakende forskning ved bruk av digitale deltakelsesmetoder, gamification, pilotprosjekter og living labs.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi arbeider aktivt for å videreutvikle OsloMet som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen der det er behov for det. Du er også velkommen til å søke på en stilling hos oss hvis du har hatt perioder hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr deg

 • Spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • En arbeidsplass i utvikling
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Praktisk informasjon om flytting til Oslo og opphold i Norge (oslomet.no/en/work)

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, kr. 532 200 per år.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon og hvordan din faglige profil er relevant for denne stillingen.
 • Prosjektforslag. Forslaget bør inneholde: Forskningsspørsmål, Litteraturgjennomgang og problembeskrivelse, Metodikk, tidsplan for utdannings- og forskningsplanen. Prosjektforslaget bør ikke overstige 2 sider (ekskl. referanser).
 • CV og kopier av vitnemål og karakterutskrift for bachelor- og mastergrad (som lister emner og karakterer) og attester. Bemerk at en beskrivelse av karaktersystemet ved universitetet/ landet du tok din grad må legges ved. Dette må være et offisielt dokument med et stempel fra ditt universitet. Utenlandske vitnemål må oversettes til engelsk av universitetet som har utstedt vitnemålet.
 • Hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner.
 • Navn og kontaktinformasjon til to referanser (navn, relasjon, e-post og telefonnummer).
 • Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk, må kunne fremvise resultatet av en offisiell språktest. Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet: Søkere fra EU/EØS-land.
  • Søkere som har fullført minst et studieår i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.
  • Søkere som har et International Baccalaureate (IB) diplom
 • Følgende språktester er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge. Sertifikat for ferdigheter i engelsk (CPE). På disse testene burde i det minste disse poengene vært oppnådd:
   • TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve)
   • IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent).

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kan du kontakte hrtkd@oslomet.no.

Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert.

Nærmere opplysninger

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, kontakt:

 • Instituttleder Yonas Zewdu Ayele, +47 40 98 39 85, yoaye3783@oslomet.no
 • Førsteamanuensis Daniel Piatkowski, +47 67 23 58 68, daniel.piatkowski@oslomet.no
 • Professor John Osth, +47 47 6728519, john.osth@oslomet.no

Dersom du har administrative spørsmål til stillingen, ta kontakt med hrtkd@oslomet.no.

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 31. januar 2024

Ref: 23/07709

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen. Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS