LEDIG STILLING VED OSLOMET

Seniorrådgiver innkjøp, kategoriansvarlig for eiendomsanskaffelsene

Søknadsfrist: 06.12.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

Bli en del av vårt fremtidsrettede innkjøpsteam!

Er du opptatt av nye måter å løse utfordringer på og tenker at du kan gjøre en forskjell? Da kan det være deg vi ønsker inn i teamet vårt.

OsloMet skal være ledende på forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet. Et av målene går ut på å være ledende i å ta i bruk digitale verktøy og innovative løsninger, da må vi også være ledende på å styre anskaffelsesprosessene og sette hensiktsmessige krav til leverandørene og produktene som etterspørres. Vi skal følge regelverket, samarbeide godt med fagmiljøene, ivareta samfunnsoppdraget vårt og samtidig bidra til å øke det økonomiske handlingsrommet til OsloMet. Det er mange spennende utviklingsprosjekter som pågår for tiden – Seksjon innkjøp er blant annet med som pilot på et forskningsprosjekt som skal bidra til mer bærekraftige anskaffelser innenfor mat og drikke kategorien. Vi styrer etter slagordet vårt; Ny viten – Ny praksis!

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • samarbeide med fagavdelinger og behovshavere om de beste måtene å dekke behov for varer og tjenester
 • forberede, gjennomføre og lede anskaffelsesprosesser
 • videreutvikle kategoristyringen på eiendomsanskaffelsene
 • tilrettelegge for god avtaleforvaltning sammen med avtaleforvalterne
 • bidra til kontinuerlig forbedring av innkjøpsfunksjonen, måten vi jobber operativt og strategisk med innkjøp

Vi søker deg som har

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad
 • meget god innkjøpsfaglig kompetanse
 • minst tre års erfaring med å lede og gjennomføre anskaffelsesprosesser
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er en fordel at du har

 • god kunnskap om regelverk for offentlige anskaffelser
 • erfaring med å jobbe med større anbudsprosesser innenfor kategorien eiendom
 • SOA sertifisering
 • god erfaring med avtaleforvaltning
 • god erfaring med tidlig markedsdialog
 • erfaring med å jobbe med spendanalyser

Vi ønsker deg som

 • ser på utfordringer som mulighet til utvikling og vekst – bidrar til å tenke nytt
 • jobber effektivt alene og særdeles godt i samarbeid med andre – er en ønsket samarbeidspartner
 • har meget god gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet – sikrer fremdrift og progresjon
 • har en positiv innstilling og bidrar til bærekraftige løsninger – kontinuerlig forbedring og innovasjon

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • jobb i spennende virksomhet; Norges tredje største og mest urbane universitet
 • moderne og nye lokaler sentralt i Oslo
 • muligheter for egen utvikling
 • godt arbeidsmiljø med engasjerte, hyggelige og dyktige kollegaer
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse (www.spk.no)
 • fleksibel arbeidstid
 • mulighet for delvis hjemmekontor
 • gode velferdsordninger som for eksempel treninng i arbeidstiden

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef Innkjøp, Gunn-Sølvi Arveschoug tlf: +47 907 38 752

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 73 – 79, dvs kroner 701 300 – 814 900 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 06.desember 2022

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/08015

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS