LEDIG STILLING VED OSLOMET

Fagansvarlig Personvern - jurist

Søknadsfrist: 10.03.2024

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

OsloMet søker fagansvarlig for personvern til nyopprettet rolle

Som fagansvarlig for personvern vil du være en pådriver for personvernarbeidet ved OsloMet. Du vil både ha det overordnede strategiske ansvaret og samtidig ansvar for det operative arbeidet med personvern ved universitetet. Stillingen er plassert i IT avdelingen, og rapporterer til IT-direktør. 

Du vil samarbeide bredt på tvers av organisasjonen, og rapportere til universitetets øverste ledelse på status med personvern ved OsloMet. Du vil lede de ulike personvernnettverkene i organisasjonen og ha tett dialog med personvernkontaktene for å bidra til, og støtte dem i, deres arbeid.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å 

 • ha et overordnet fagansvar for personvern, herunder hvordan personvern hos OsloMet skal organiseres
 • ha et operativt ansvar for, og være bidragsyter inn i, arbeidet med etterlevelse av personvernlovgivningen i organisasjonen, eksempelvis med behandlingsprotokoll, databehandleravtaler, vurdering av personvernkonsekvenser og retningslinjer
 • ha ansvaret for hensiktsmessig avvikshåndtering i samarbeid med øvrig organisasjon
 • gjennomføre kontroller av personvernarbeidet hos OsloMet og identifisere risiko
 • rapportere om personvernarbeidet og risiko til universitetets ledelse
 • samarbeide med personvernkontakter og personvernombudet

Vi søker deg som har

 • juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
 • lang og relevant erfaring fra personvernarbeid i en kompleks organisasjon
 • gode digitale ferdigheter
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du har

 • erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • erfaring med å lede prosjekter og/eller fagområder
 • erfaring fra prosjektarbeid

Vi ønsker deg som

 • tenker helhetlig og strategisk, men samtidig sikrer operativ gjennomføring
 • har gode analytiske evner
 • ser ulike perspektiver og evner å samarbeide og bygge nettverk bredt i organisasjonen
 • har gode kommunikasjonsevner
 • har god organisasjonsforståelse
 • er strukturert, nøyaktig og løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling innenfor et aktuelt og spennende fagområde
 • dyktige og kunnskapsrike kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Ketil Are Lund, IT-direktør, mobil 930 05 688
 • Øystein Dahl, Seniorrådgiver hos vår rekrutteringspartner Jefferson Wells, mobil 905 68 285

Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 75 – 84, tilsvarende kroner 759 100 – 966 300 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent i lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 10. mars 2024

Ref: 24/07963

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS