LEDIG STILLING VED OSLOMET

Rådgiver / Seniorrådgiver - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

Søknadsfrist: 04.09.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Trives du med å jobbe i grenselandet mellom forskning og administrasjon?

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO er landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforskning som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. Les mer om instituttet her.

Om stillingen

SIFO har nå ledig en fast, nyopprettet administrativ stilling knyttet til vårt arbeid med referansebudsjettet og vårt planlagte arbeid med norsk forbrukerpanel.

Referansebudsjettet er et forskningsbasert verktøy som gir en oversikt over varer og tjenester som er nødvendig for å ha en akseptabel levestandard. Budsjettet brukes i dag av en rekke offentlige og private instanser, som for eksempel NAV, banker og skolevesenet.

SIFO har høye ambisjoner om å utvikle det vi kaller, Norsk forbrukerpanel. Bakgrunnen er ønske om å bedre datagrunnlaget, og styrke kunnskapen i sektoren knyttet til blant annet forbrukernes handlemønstre, preferanser, vaner, holdninger og kunnskaper. Ved å opprette et forbrukerpanel vil det i større grad være mulig å planlegge og sikre gode data om viktige forbrukerspørsmål over tid. Du vil ha en sentral administrativ rolle, også i dette arbeidet, både i planleggings-, implementerings- og driftsfasen.

Stillingen er organisatorisk plassert i forskningsgruppen Forbrukerpolitikk og -økonomi.

Les mer om forskningsgruppen her Les mer om referansebudsjettet her

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Ansvar for implementeringen av en ny referansebudsjettdatabase, inkludert dokumentasjon og vedlikehold
 • Koordinere og administrere arbeidet med å bygge og drifte norsk forbrukerpanel
 • Klargjøre, kvalitetssikre og foreta uttrekk av data
 • Videreutvikling av referansebudsjettkalkulatoren og andre digitale løsninger for fremstilling av data
 • Bidra i arbeidet med å oppdatere de ulike varekurvene i referansebudsjettet, og videreutvikle metoder for prisinnhenting
 • Bidra med å dokumentere, utrede og å skrive rapporter
 • Svare på henvendelser fra offentligheten
 • Bidra til å utarbeide anbud og følge opp anbudsprosesser
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen etter behov

Vi søker deg som har

 • relevant samfunnsvitenskapelig utdanning, minimum masternivå
 • god IKT-kompetanse og forståelse
 • erfaring med kvantitative metoder og/eller ulike datastrukturer (surveydata, paneldata, registerdata og lignende)
 • god muntlig fremstillingsevne på norsk, samt god skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra, eller interesse for forskning på velferd, forbruk og økonomisk ulikhet
 • erfaring med og interesse for bruk og utvikling av digitale verktøy og tjenester
 • erfaring med digital strategiutvikling, teknologi, personvern (GDPR) og informasjonssikkerhet
 • god kjennskap til relevante programmer som Access, Power BI, Stata, R eller lignende

Videre ser vi etter deg som

 • er samfunnsengasjert og liker å jobbe i skjæringspunktet mellom administrasjon og forskning
 • har gode samarbeidsevner, og som er analytisk, strukturert og nøyaktig
 • tar selvstendig ansvar for tildelte arbeidsområder og oppgaver
 • er initiativrik og kreativ
 • er løsningsorientert og selvstendig, og som liker å arbeide med varierte arbeidsoppgaver

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende oppgaver i et inspirerende forskningsmiljø
 • et godt arbeidsmiljø med svært kompetente og engasjerende medarbeidere
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Søknad og CV registreres elektronisk i søkerportalen. Vi ber om at du også laster opp alle sider av vitnemål og relevante attester. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du mer informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode

 • 1434 Rådgiver, lønnstrinn 50 - 66, som tilsvarer kroner 471 300 - 615 000 brutto pr. år eller
 • 1364 Seniorrådgiver, lønnstrinn 60 - 74, som tilsvarer kroner 553 500 - 714 000 brutto pr. år

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen, “logg inn og søk stillingen”, nederst i utlysningen.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/05274

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS