LEDIG STILLING VED OSLOMET

Rådgiver / seniorrådgiver tilknyttet TAO

Søknadsfrist: 09.10.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver tilknyttet autorisasjonsprøven i tolking, Tospråktesten og kurs i tolkens ansvarsområde (TAO)

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Har du språkfaglig bakgrunn og syns store endringsprosesser er spennende? Da kan denne jobben være midt i blinken for deg!

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, har ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver.

Kontoret utfører oppgaver på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og har ansvar for drift og utvikling av autorisasjonsprøven i tolking, Tospråktesten og kurs i tolkens ansvarsområde (TAO). Personer som har gjennomført et eller flere av disse kvalifiseringstilbudene for tolker, kan bli oppført i Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no). Kontorets kjerneoppgaver er språktesting og testutvikling, kursing av tolker og opplæring av tospråklige medarbeidere, samt informasjons- og kommunikasjonsarbeid rundt OsloMets kvalifiseringstilbud for tolker.

Kontoret har syv engasjerte medarbeidere og for tiden flere nye og spennende utviklingsoppgaver på gang, herunder to store digitaliseringsprosjekter, modernisering av autorisasjonsprøven, og utvikling og pilotering av autorisasjonsprøve mellom norsk tale- og tegnspråk. Vi samarbeider også tett med Samisk Høgskole med å bygge opp et test- og tolkefaglig miljø der. Kontoret er en del av OsloMets fagmiljø på tolking og samarbeider med Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning om utvikling av kvalifiseringstilbud for tale- og tegnspråktolker. I et fagfelt i stor utvikling er vi nå på jakt etter en faglig sterk og engasjert medarbeider som ønsker å bidra til profesjonalisering av tolkeyrket og å nå OsloMets ambisjoner og målsetninger på feltet.

Avhengig av kompetanse og erfaring vil du som rådgiver/seniorrådgiver jobbe med kontorets kjerneoppgaver, som for eksempel:

 • planlegge, forberede og gjennomføre kontorets test- og kursvirksomhet
 • rekruttere og lære opp tospråklige medarbeidere
 • utvikle og kvalitetssikre tester og prøver
 • være kursholder og/eller rollespiller på kurs i tolkens ansvarsområde
 • videreutvikle og effektivisere dagens kvalifiseringsordninger
 • bygge nettverk og bidra til godt samarbeid med instituttet og øvrige samarbeidspartnere
 • bidra til forbedring av kontorets rutiner og praksis, herunder delta i implementering av nytt påmeldingssystem
 • administrativt arbeid som klagebehandling, besvare henvendelser o.l

Oppgavene i kontoret varierer mellom drift, administrasjon og utvikling, og vil også variere over tid. Du må derfor være innstilt på å at du kan få andre oppgaver innenfor kontorets ansvarsområde. Noe reising og arbeidstid kvelder/helger vil også kunne forekomme.

Vi søker deg som har

 • høyere utdanning innen språkvitenskap eller annet relevant fagområde, på minimum bachelornivå
 • administrativ arbeidserfaring fra utdanningssektoren, gjerne fra barnehage, grunnskole eller yrkesfag
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • svært god digital kompetanse
 • erfaring med administrative oppgaver

For å kvalifisere som rådgiver (stillingskode 1434) kreves det universitets- eller høgskoleutdanning, minst bachelorgrad, samt relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

For å kvalifisere som seniorrådgiver (stillingskode 1364) kreves det universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad. Videre kreves lang og relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.

Det vil i tillegg være en stor fordel om du har noe av følgende:

 • erfaring fra prosjekt- og prosessarbeid
 • erfaring med digitalisering og/eller implementering av nye IT-systemer
 • kjennskap til utvikling av språktester og innsikt i hva som kjennetegner en god prøve
 • kjennskap til norsk tegnspråk
 • pedagogisk kompetanse eller undervisningserfaring
 • kjennskap til UH-sektoren

Vi ønsker deg som

 • liker å jobbe i spennet mellom fag og administrasjon, drift og utvikling
 • kan tenke nytt og innovativt
 • bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • ser helheten i komplekse situasjoner
 • har høy grad av endringsvilje
 • har svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er selvgående og har god gjennomføringsevne
 • liker å være knutepunkt mellom mange aktører

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi kan tilby deg

 • samfunnsrelevante oppgaver og spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • varierte og interessante arbeidsoppgaver med store muligheter for faglig utvikling
 • et veldig hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass og et fagfelt i utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor
 • gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Kontorsjef Mona Myran 92 047 675
 • Seksjonssjef Ronald Worley 957 95 088

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk istillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 50 - 66, dvs kroner 461 300 - 604 700 pr. år /stillingskode 1364 seniorrådgiver, Lønnstrinn 60 - 74, dvs. kr. 543 500 - 702 100 pr. år.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS