LEDIG STILLING VED OSLOMET

Rådgiver / seniorrådgiver innen ph.d.-administrasjon

Søknadsfrist: 14.10.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du bidra til at doktorgradskandidatene våre får god bistand gjennom hele ph.d.-løpet?

FoU-seksjonen ved Fakultet for helsevitenskap har ledig to 100% stillinger som rådgiver/seniorrådgiver innen ph.d.-administrasjon.

Vi søker etter medarbeidere som kan bidra til å ivareta seksjonens oppgaver knyttet til drift og videreutvikling av våre doktorgradsutdanninger. Fakultet for helsevitenskap har per i dag to doktorgradsprogrammer: atferdsanalyse og helsevitenskap. Doktorgradsprogrammene har de siste årene vokst betraktelig, og vi forventer ytterligere vekst i årene framover. For tiden har seksjonen to stillinger knyttet til ph.d.-administrasjon og disse vil samarbeide tett. De aktuelle stillingene er tilknyttet fakultetets FoU-seksjon som består av totalt seks personer.

Arbeidet vil innebære tett samarbeid med prodekan, ph.d.-programmenes faglige ledere, fakultetets forskere/forskningsgrupper, stipendiater og ansatte i ulike administrative støttetjenester. Stillingens nærmeste overordnede vil være seksjonssjef for FoU.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • behandle søknader om opptak til ph.d.-programmene
 • følge opp ph.d.-kandidatene gjennom hele stipendiatperioden og gi praktisk bistand i forbindelse med innlevering av avhandling og disputas
 • registrere/oppdatere informasjon i Felles Studentsystem (FS)
 • delta i forskerutdanningssekretariatet ved universitetet
 • bidra til videreutvikling av gode administrative rutiner innen ph.d.-administrasjon

Du må også være innstilt på å ivareta andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • universitets- eller høgskoleutdanning, minimum bachelorgrad og fortrinnsvis mastergrad
 • erfaring fra studieadministrativt arbeid
 • gode muntlige og skriftlige formidlingsevner på norsk og engelsk
 • god digital kompetanse

For ansettelse i stilling som rådgiver kreves det universitets- eller høgskoleutdanning, minst bachelorgrad, samt relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

For ansettelse i stilling som seniorrådgiver kreves det universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad. Videre kreves lang og relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra studieadministrativt arbeid på ph.d.-nivå
 • erfaring med Felles Studentsystem (FS)
 • erfaring med saksbehandlingssystemet P360 eller tilsvarende

Vi ønsker deg som

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • arbeider nøyaktig og strukturert
 • har evne til å håndtere og organisere mange oppgaver samtidig
 • er selvstendig og tar initiativ
 • er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø og -fellesskap

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • et inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • en selvstendig og utfordrende stilling
 • en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

Stillingen lønnes iht. hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 som rådgiver, lønnstrinn 50-66 dvs, kr 461 300– 604 700 per år/eller i stillingskode 1364 som seniorrådgiver, lønnstrinn 60-74, dvs. kr. 543 500 – 702 100 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknad

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

Du må legge ved:

 • CV
 • vitnemål (alle sider eller lenke til vitnemålsportalen)
 • attester
 • gjerne to referanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert.

Vi vil be om at du fremvis originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

• Mona Kolstø Otnæss, seksjonssjef FoU, tlf. 67 23 61 67 / 40 86 18 46, e-post: [email protected]

Søknadsfrist: 14.10.2021

Ref. 21/10231

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS