LEDIG STILLING VED OSLOMET

Rådgiver - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Søknadsfrist: 24.10.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Senteret skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver ivaretas i hele utdanningssystemet fra barnehage til og med høgskole-/universitetsnivå i Norge. Senteret utvikler og tilbyr en rekke flerspråklige nettressurser, arrangerer kurs og konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT.

Rådgiver hos Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

En av NAFOs medarbeidere skal ut i permisjon, og vi søker derfor etter ny medarbeider i permisjonsperioden. Stillingen vil ha sine hovedoppgaver knyttet til barnehage. Vi søker deg som har erfaring fra arbeid i barnehage og fra arbeid med flerspråklige barn. Stillingen er et vikariat og vi ønsker tiltredelse fra januar 2022 og med varighet til 31.12.2022.

Arbeidsoppgaver

• utvikle læringsressurser og veiledningsmateriell for barnehage

• arbeide med nettressurser

• arbeide med kompetanseutvikling og veiledning

• inngå i interne arbeidsgrupper

Vi ser etter deg som har

• høgskole- universitetsutdanning på minimum bachelornivå, med fokus på flerspråklighet, flerkulturalitet, mangfold eller tilsvarende i fagkretsen

• erfaring fra arbeid med flerspråklige barn i barnehage

• god kjennskap til rammeplan for barnehagen

• dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid

• god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Du bør ha

• erfaring fra arbeid med nettressurser

• gode digitale ferdigheter

• erfaring med å lede prosjekter, drive pedagogisk utviklingsarbeid og holde forelesninger, i tillegg til å skrive ulike saksframstillinger/rapporter

Stillingen medfører deltakelse i interne arbeidsgrupper og kontakt med eksterne samarbeidspartnere og nettverk. Endringsvilje og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner vil bli vektlagt. Har du i tillegg stor grad av gjennomføringsevne, vil vi gjerne snakke med deg.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

• muligheter for faglig utvikling

• et kreativt og utviklende arbeidsmiljø

• låne- og pensjonsvilkår i Statens Pensjonskasse

• fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med

• senterleder Sigrun Aamodt, telefon 415 74 785

• nestleder Marit Lunde, telefon 936 58 210

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, som tilsvarer 461 300– 604 700,- per år. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «søk stillingen» i utlysningen.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/10511

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS